Merken & Patenten


R&D & Handelscontracten


eCommerce & ICT-recht


Auteurs- & Mediarecht


Marketing & Handelspraktijken


Informatieveiligheid & Privacy

Ik laat een logo ontwikkelen, zijn de auteursrechten dan ook automatisch mijn eigendom?

Indien je een logo wil laten ontwerpen of enige andere creatieve inspanning wil laten leveren voor je bedrijf moet je er rekening mee houden dat je niet automatisch het auteursrecht over dat werk verkrijgt. Dit heeft enkele belangrijke gevolgen.

Indien het werk een originele expressie is van de auteur, zal het automatisch auteursrechtelijk beschermd zijn. Naar het Belgische auteursrecht is diegene (een natuurlijke persoon) die het werk heeft gecreëerd de oorspronkelijke rechthebbende. In dit geval zal je als bedrijf enkel een gebruiksrecht (via licentie) krijgen op het logo, maar blijven de overige rechten bij die auteur. Daarom is het noodzakelijk daarover een overeenkomst op te stellen waarbij bij voorkeur het auteursrecht aan jou wordt toegewezen. In dat geval verwerf je de economische rechten verbonden aan het auteursrecht waardoor enkel met jouw toestemming het logo kan worden gereproduceerd, gecommuniceerd, verdeeld.

Belangrijk is ook om te weten dat indien je het logo intern zou laten ontwerpen door een werknemer ook hij de originele rechthebbende zal zijn, en het bijgevolg ook aangewezen is daaromtrent bepalingen op te nemen in een afzonderlijke overeenkomst of de arbeidsovereenkomst.

Verder moeten we opmerken dat ondanks het feit dat men zich de auteursrechten laat overdragen, diegene die het werk heeft gecreëerd toch steeds over enkele onoverdraagbare morele rechten blijft beschikken. Bijvoorbeeld het recht op eerbied voor zijn werk, waardoor hij zich kan verzetten tegen wijziging ervan, of het recht op vaderschap op te eisen. De uitoefening van deze rechten kan contractueel wel worden beperkt.

Tot slot vermelden we dat deze regels gelden voor alle werken, gaande van logo's tot teksten, van bouwwerken tot muziekstukken, enz. Voor wat betreft software en databanken gelden wel afzonderlijke regels.

Om deze redenen is het aangeraden steeds gebruik te maken van een schriftelijke overeenkomst indien je auteursrechtelijke werken laat creëren. Wij kunnen je dan ook steeds bijstaan bij het opstellen van dit soort overeenkomsten.Contacteer ons >