Pauline Thiry

In 2022 behaalde Pauline haar diploma Master in de rechten aan de UGent. Ze volgt momenteel een Master in intellectuele eigendom en ICT-recht aan de KU Leuven. 

Na een jaar als IP/IT-advocaat werkzaam te zijn geweest, vervoegt ze nu ons IT-team. Ze is gespecialiseerd in gegevensbescherming en kan u bijstaan bij het sluiten van overeenkomsten of het verlenen van advies.

Pauline is tweetalig Frans/Nederlands en adviseert daarnaast ook in het Engels.