Artificiële Intelligentie (AI)

Naarmate technologie verder evolueert, valt niet te ontkennen dat traditionele rechtsfiguren niet aangepast zijn om een gepast juridisch kader te bieden voor de specificiteiten die nieuwe technologieën kenmerken en de opportuniteiten die ze bieden.

Artificiële intelligentie is een geweldig hulpmiddel om de productiviteit van organisaties te verhogen. Maar, ongereguleerd gebruik van AI-technologieën brengt hoge risico’s met zich mee.

Wat doen we?

Ons team van experten (met zowel juridische, ethische en technische achtergronden), adviseert over het gebruik van deze nieuwe technologie in een ondernemingscontext, van concept tot decommissioning.

We adviseren bij implementatie van gepaste veiligheidsmaatregelen om juridische compliance te verzekeren en denken met u mee bij het beantwoorden van ethische vraagstukken. Ook volgen we alle laatste evoluties in ‘hard en soft law’ op de voet op.

Lees alvast meer in onze blogs:

Onze meerwaarde

IFORI’s meerwaarde zit in onze uitvoerige ervaring als technologie-juristen, zowel adviserend als in-house (bij heel wat tech-bedrijven).

We helpen jouw bedrijf om te voldoen aan de complexe juridische vereisten die gepaard gaan met het gebruik van AI. Dit omvat privacywetgeving, intellectueel eigendomsrecht, aansprakelijkheid, en andere relevante regelgeving.

Compliance met wet- en regelgeving:

We volgen de nieuwe wet- en regelgeving op vlak van AI op de voet (AI Act, AI Liability Act, …).

Ethiek en verantwoordelijkheid:

Het is cruciaal om ethische overwegingen in acht te nemen bij het ontwikkelen en implementeren van AI-technologie. Als juridisch adviseur kun je helpen bij het identificeren van potentiële ethische dilemma’s en het opstellen van beleid om verantwoord gebruik van AI te waarborgen.

Contracten en licenties:

Je kunt contracten opstellen die de rechten en plichten van alle betrokken partijen met betrekking tot AI-projecten duidelijk definiëren. Dit kan onder meer betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid, garanties en service level agreements.

Privacy:

Gegevensbescherming is een belangrijk aspect bij het gebruik van AI. Je kunt adviseren over hoe persoonlijke gegevens moeten worden verwerkt, opgeslagen en gedeeld om te voldoen aan relevante privacywetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie.

Aansprakelijkheid en risicobeheer:

We adviseren over mogelijke aansprakelijkheidskwesties die kunnen ontstaan bij het gebruik van AI. Dit omvat de identificatie van potentiële risico’s en het opstellen van strategieën voor risicobeheer.

Intellectuele rechten:

AI-projecten kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën en innovaties. Als juridisch adviseur kun je helpen bij het beschermen van intellectueel eigendom, zoals octrooien, auteursrechten en handelsmerken.

Interesse? Contacteer ons

Helder

Duidelijk

To the point.

Blog

AI gebruiken is goed. AI slim en compliant gebruiken is beter.

Inleiding In één van de meest ambitieuze juridische teksten tot nu toe heeft het Europees Parlement een mijlpaal bereikt: er…

Lees meer Arrow

Online platformen reguleren gebruik AI

AI-gegenereerde inhoud neemt toe! Met als doel gebruikers toe te laten dergelijke inhoud te identificeren, hebben online platformen recent regels…

Lees meer Arrow

ID-Art: AI in de strijd tegen kunstdiefstal

INTERPOL lanceerde recent een nieuwe app “ID-Art”. (Google Play/Apple Store) Deze AI-gedreven app wil politie- en douanediensten bijstaan in de…

Lees meer Arrow