Merken & Patenten


R&D & Handelscontracten


eCommerce & ICT-recht


Auteurs- & Mediarecht


Marketing & Handelspraktijken


Informatieveiligheid & Privacy

Nieuw Fiscaal Gunstregime voor Software: Innovatieaftrek

Binnenkort wordt een fiscaal gunstregime ingevoerd voor software. Het oude systeem van de octrooiaftrek is afgeschaft op 3 augustus 2016 dat toeliet om tot 80% van de inkomsten uit octrooilicenties af te trekken. Gezien octrooien op software eerder uitzondering dan de regel zijn, zijn veel ontwikkelaars waarschijnlijk weinig vertrouwd met deze regeling.

Aftrek voor innovatie-inkomsten

De nieuwe regeling die met terugwerkende kracht zal worden ingevoerd zal betrekking hebben op de aftrek van innovatie inkomsten. Dit systeem zorgt ervoor dat de belastbare basis wordt verlaagd. Dit betekent:

 • Aftrek van 85%
 • Van netto-inkomsten (bruto inkomsten – kosten O&O) toegerekend aan een Belgische entiteit
 • Uit volgende intellectuele rechten:
  • Octrooien & Aanvullende beschermingscertificaten
  • Kwekersrechten
  • Weesgeneesmiddelen
  • Van overheidswege toegekende data- of marktexclusiviteit
  • Auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s
 • Voor volgende inkomsten:
  • Licentievergoedingen
  • Schadevergoedingen
  • Inkomsten vervat in verkoopprijs dienst of product dat voortkomt uit de innovatie
  • Inkomsten uit procesinnovatie
  • Inkomsten uit vervreemding van het recht
 • Bijgesteld in functie van de mate waarin de O&O activiteiten die zelf werden uitgevoerd (toepassing ‘Nexus’-breuk)

Innovatieve Software

Voor wat betreft software worden wel volgende vereisten gesteld:

 • Enkel ‘nieuwe’ (=ontwikkeld vanaf inwerkingtreding wet) computerprogramma’s komen in aanmerking
 • Indien zij zijn voortgevloeid uit een onderzoeks- en/of ontwikkelingsproject of -programma (bindend advies bij BELSPO)
  • Algemeen gesteld wil dit zeggen dat het moet gaan om innovatieve software
  • Het moet gaan om fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.
 • Documentatieverplichting om berekening te kunnen uitvoeren

Het gunstregime geldt ook voor inkomsten uit afgeleide werken en aanpassingen van bestaande programma’s. Het gunstregime geldt ook voor inkomsten uit software in mede-eigendom, vruchtgebruik en licentie. D.w.z. dat ook bv. aangekochte licenties van software voor het verbeteren van een bedrijfsproces in aanmerking kunnen worden genomen, indien aan de andere voorwaarden (bv. vereiste innovatie) is voldaan. De kost van de aankoop zal wel worden afgetrokken van de totale inkomsten om te komen tot de netto inkomsten, bovendien zal de bijstelling via de Nexus breuk ook een (negatieve) invloed hebben.

Wij houden eraan u te informeren zodra de finale tekst van de nieuwe wet beschikbaar wordt, naar onze verwachten zal dit in januari zijn. Indien u een afspraak wil maken om dit op te nemen kan u ons gerust contacteren!

Bernard Gravez, Karel Holst

2016-12-08

innovatie-aftrek, software, octrooiaftrek, fiscaal gunstregime, nexus-breuk


Contacteer ons >