Merken & Patenten


R&D & Handelscontracten


eCommerce & ICT-recht


Auteurs- & Mediarecht


Marketing & Handelspraktijken


Informatieveiligheid & Privacy

De BREXIT – spannende maar onzekere tijden

Nu de Britten besloten hebben om de Europese Unie te verlaten, stelt zich (naast vele andere vragen) ook de vraag wat dit zal betekenen voor uw Europese Uniemerken en Gemeenschapsmodellen. In de betreffende verdragen is dit scenario niet voorzien en zekerheid is er dus niet. In wat volgt geef ik mee wat er volgens onze expertise naar alle waarschijnlijkheid zal gebeuren.

Allereerst zal er de eerste jaren niet veel veranderen. Tenzij het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie sneller tot een akkoord komen, zitten we voor 2 jaar in een overgangsperiode waarbij de bestaande verdragen van kracht blijven.

Uiteindelijk zal het Uniemerk zijn werking slechts behouden voor de 27 overige landen. Om niet aan de verworven rechten van houders te raken, zal hen naar wij vermoeden de kans geboden worden om (tegen betaling?) hun bestaand Uniemerk om te zetten naar een Uniemerk + een nationaal Brits merk, naar alle waarschijnlijkheid met behoud van depotdatum. Ook houders die een internationaal merk registreerden voor de Europese Unie zullen vermoedelijk deze optie aangeboden krijgen.

Gebruikt u het merk in de praktijk niet in het Verenigd Koninkrijk, maar wel in andere EU lidstaten, dan brengt dit een bijkomend risico mee voor een registratie in het Verenigd Koninkrijk. Het is mogelijk, maar op dit moment niet te voorzien, dat het Verenigd Koninkrijk gebruik zal vereisen. Omgekeerd geldt dit ook zou u een EU-merk enkel in de UK gebruiken. De vraag stelt zich of u zich nog op het gebruik in de UK zal kunnen beroepen wanneer u gevraagd wordt te bewijzen dat uw merk in de laatste 5 jaar werd gebruikt binnen de EU.

Voor modellen zal net hetzelfde gebeuren. Met deze moeilijkheid dat voor internationale registraties, het Verenigd Koninkrijk zelf geen lid is van de Haagse Conventie die een internationale registratie mogelijk maakt. Zij zullen de Conventie zelf moeten ondertekenen willen ze nog langs deze weg modellen registreren. Voor de geldigheid van een model is geen gebruik vereist.

Zonder een uitspraak te doen over de persoonlijke en politieke argumenten in het debat, valt de Brexit te betreuren voor wat betreft IP. Een harmonisatie in een bredere EU is een goede zaak voor iedereen die op internationale markt actief is.

Vanzelfsprekend volgt iFORi dit op de voet op en waken wij over jullie rechten en belangen, ook in dit dossier.

Hanne Lammens

2016-08-23

Brexit, merkenrecht, EU, VK


Contacteer ons >