Octrooien en R&D

Octrooien

Briljante ideeën moeten worden beloond. Om de inspanningen en de vindingrijkheid van uitvinders te beschermen, kunnen innovatieve oplossingen worden beschermd door middel van octrooien (ook wel patenten genoemd).

Een octrooi is een exclusief recht waarmee kje uitvindingen kunt beschermen die industrieel kunnen worden toegepast. De octrooihouder kan derden gedurende 20 jaar verbieden de uitvinding te gebruiken zonder zijn voorafgaande toestemming.

Eerst en vooral moet de uitvinding echt zijn. Een uitvinding moet een technische oplossing bieden voor een technisch probleem of een technische bijdrage leveren aan de stand van de techniek. Om een octrooi te verkrijgen, moet jouw uitvinding nieuw, inventief, industrieel toepasbaar en rechtmatig zijn.

Wees voorzichtig! Octrooieerbare uitvindingen moeten nieuw zijn, wat betekent dat ze geheim moeten worden gehouden totdat je een octrooi aanvraagt. Als je met commerciële partners of potentiële klanten over jouw uitvinding spreekt, kan je jouw octrooieerbaarheid verliezen. Daarom is het belangrijk om jouw juridisch adviseur te raadplegen tijdens het vroege uitvindingsproces.

Wat we doen?

Het overhaast indienen van een octrooi kan op den duur tot problemen leiden. Een octrooi kost geld en de middelen zijn voor iedereen beperkt. Een octrooi kan en/of wil je vaak niet wereldwijd verkrijgen, dus de selectie van de landen waar je octrooi gaat aanvragen is van het grootste belang. Wij helpen jou bij het bedenken van een optimale beschermingsstrategie op basis van jouw behoeften en jouw budget.

Onze octrooigemachtigden zullen de octrooieerbaarheid van een uitvinding beoordelen. Indien beschermbaar, zullen we jouw octrooiaanvragen registreren en beheren en alle communicatie met de octrooibureaus afhandelen en reageren op de opmerkingen van de examinator. We zullen jou ook bijstaan bij het opstellen en het juridische aspect van de commercialisering van jouw octrooi.

Naast het indienen, helpen wij jou bij het formuleren van een octrooibeschermingsstrategie, het beheren van jouw octrooiportefeuille en het opbouwen van het nodige juridische kader. Wij zijn van mening dat octrooibescherming slechts een van de eerste stappen is in het commercialiseringsproces van jouw uitvinding. We kunnen ervoor zorgen dat jouw rechten worden beschermd voor, tijdens en na indiening.

Onze meerwaarde

IFORI doet ook veel meer dan met oogkleppen naar jouw octrooiportfolio kijken. Hoewel uitvindingen strikt genomen alleen octrooieerbaar zijn, kunnen veel ervan worden gecombineerd met andere intellectuele eigendomsrechten. Ons advies gaat verder dan het aanvragen van een octrooi en het daarbij laten.

We zullen kijken naar manieren om jouw octrooien te omringen met andere rechten om de bescherming van jouw uitvinding verder te versterken, zelfs na de vervaldatum van jouw octrooi. Dit omvat de bescherming van jouw knowhow, aangesloten handelsmerken, auteursrechtelijk beschermde begeleidende documenten, enz.

Research & Development

Onderzoeks- en ontwikkelingsprocessen (of “R&D”) zijn vaak complexe, onvoorspelbare en tijdrovende processen met hoge investeringen en risico’s. De belanghebbenden bij die processen hebben vaak zeer verschillende behoeften en tegengestelde belangen. En het is altijd gemakkelijker om het eens te worden over specifieke kwesties voordat ze zich voordoen.

Als gevolg hiervan zijn R&D-contracten vaak erg lang, technisch en vaak niet erg goed opgesteld, waarover elke partij opnieuw in hun voordeel probeert te onderhandelen. Dit leidt vaak tot dubbelzinnige en vaak tegenstrijdige clausules in hetzelfde contract. Daarom is het belangrijk om een vertrouwde en ervaren partner te hebben die u adviseert bij het aangaan van een R&D-contract. Vaak passen essentiële clausules, zoals IP-toewijzing, vergunningverlening of toewijzing van de risico’s niet aan de behoeften van het R&D-project of weerspiegelen de bedoeling van partijen niet goed, met desastreuze gevolgen op de lange termijn als resultaat.

Wat we doen?

Als nichekantoor schrijven en beoordelen we R&D-contracten voor alle soorten en sectoren. We adviseren jou over “must-have” en “nice to have” -clausules. Wij kunnen jou bijstaan bij de onderhandelingen en jou adviseren over hoe je jouw bestaande en toekomstige intellectuele eigendomrechten (zowel op het R&D producten als op bijproducten) optimaal kunt beschermen.

Onze meerwaarde

We werken op het snijvlak van technologie, ondernemen en recht, Wat ons een voorsprong geeft op onze concurrenten als het gaat om R&D-contracten. Gezien onze betrokkenheid bij onze klant, denken we een stap voor op het contract. We zorgen ervoor dat het perfect aansluit op jouw behoeften en de werking van jouw bedrijf. Als een meer extern onderdeel van het onderhandelingsproces bevinden we ons op een unieke plek om jou eerlijke en objectieve feedback te geven over de mogelijkheid en mogelijke risico’s van het aangaan van het contract.

Laten we morgen vandaag uitvinden

Vooruitziende geesten zouden de sterkste bescherming moeten verwachten voor hun krachtige ideeën

Projecten


Blog

Grote vernieuwingen in het Europees octrooilandschap: Het Unitair Octrooiverdrag

Het is zo ver: Binnenkort treedt het Unitair Octrooiverdrag in werking. Het verdrag voorziet twee spraakmakende wijzigingen in het Europees…

Lees meer Arrow