Auteurs- & kunstrecht

Sinds de digitale revolutie is originele content op elke straathoek en in elke broekzak beschikbaar. We zijn allemaal op onze beurt auteurs, lezers, luisteraars, kijkers, distributeurs, uitgevers van de inhoud die we publiceren of raadplegen.

Werken (boek, tekst, foto, Facebook-bericht, kunstwerk) die origineel zijn (d.w.z. die je hebt gemaakt door vrije en creatieve keuzes te maken) en bepaald door precieze opmaak, zul je geconfronteerd worden met het auteursrecht.

Internetreuzen baseren hun economisch succes op de werken die gebruikers hun indienen, vaak vrij en zonder economische compensatie. Zoekmachines zijn bijna echte musea, kunstgalerijen of openbare markten geworden waar inhoud tot in het oneindige kan worden gevonden (en gekopieerd met een paar klikken).

Ondanks deze revolutie zijn de auteursrechtregels niet veranderd: het principe is dat u (en uw erfgenamen) het monopolie op het gebruik van werken behoudt tot 70 jaar na uw overlijden. Dit roept klassieke problemen op waarbij (vaak goedbedoelde) gebruikers beschermde werken gaan gebruiken zonder de juiste autorisatie. Met behulp van AI-tools wordt dat ongeoorloofd gebruik in toenemende mate opgespoord en bestraft.

Het auteursrecht ligt IFORI zeer nauw aan hart. Onze grondleggers zijn kunstliefhebbers. Het is niet meer dan normaal dat we auteurs met verschillende achtergronden en sectoren zijn gaan helpen en beschermen. We herzien en onderhandelen over hun contracten, registreren hun werken en handhaven hun rechten.

Wat doen we?

Als het op copyright aankomt, is de waarde van IFORI – zonder enige twijfel – onze grondige kennis van de sector en zijn praktijken. We weten alles wat er te weten valt over kunst, auteurs en contracten. We hebben er zelfs een boek over geschreven!

Onze meerwaarde

Er is geen one-size-fits-all oplossing en we stemmen onze aanpak af op uw behoeften in plaats van standaardoplossingen te bieden. We willen meer zijn dan alleen een advocatenkantoor voor uw bedrijf, we willen de vertrouwenspartner van onze klanten worden op de lange termijn.


Kunst recht & handel in antiek

Er is de laatste jaren heel wat in beweging in de kunstsector. Niet alleen zorgt de nieuwe antiwitwaswetgeving voor de nodige hoofdbrekens, maar ook nieuwe en veelbelovende evoluties binnen de sector zoals NFT’s (non-fungible tokens) stuiten op een web van bestaande toepasselijke wetgeving. De wettelijke bescherming van erfgoed, auteursrecht, antiwitwaswetgeving, CITES-regelgeving (handel in wilde planten- en diersoorten), maar ook regels rond e-commerce, handelsrecht en consumentenbescherming kunnen het verhaal erg complex maken.

Wat doen we?

Als experts op het vlak van kunst- en antiekhandel, zijn we gespecialiseerd in het ontwikkelen van een sterk contractueel kader voor onze cliënten. IFORI biedt eveneens compliance audits aan, waarbij we nagaan of de kunsthandelaar, antiekhandelaar of tussenpersoon voldoet aan de vereisten opgelegd door de wet. Als complementaire dienst, bieden we ook implementatie en monitoring diensten aan om een blijvende wettelijke compliance te bewerkstelligen. IFORI voert due diligence checks uit, waarbij we controleren welke beschermingsvormen op het verhandelde goed van toepassing zijn,en hoe de gewenste rechten optimaal over te dragen. IFORI staat jou bij in zowel het nemen van preventieve maatregelen die mogelijke namaak van kunst of antiek anticiperen, alsook het nemen van maatregelen om jouw rechten af te dwingen.

Onze meerwaarde

De toegevoegde waarde van IFORI vloeit voort uit onze gecombineerde juridische en praktische kennis van de sector. Bovendien kan IFORI een beroep doen op een multidisciplinair team van experten, wat ons toelaat een holistische benadering te hanteren die rekening houdt met alle relevante rechtsdomeinen, zonder aan kwaliteit of grondigheid in te boeten. Dankzij haar contacten met de betrokken actoren heeft IFORI binnen de sector de behoefte gevoeld om een begrijpelijk overzicht te creëren van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de handel in kunst en antiek. Daarom heeft IFORI in 2020 het boek “Praktische gids voor de kunst- en antiekhandel in België” gepubliceerd

Uw immateriële activa verdienen de beste bescherming

Ontdek de stappen om uw IP-bescherming op een innovatieve en kostenvriendelijke manier te optimaliseren

Projecten

Particulier – Recht om vergeten te worden in de media

Lees meer Arrow

Blog

Advocaten halen slag thuis tegen fiscus in Cassatie

In 2019 gaf het Hof van Beroep te Gent de fiscus gelijk dat advocaten voor conclusies, ingebrekestellingen, brieven,… geen gebruik…

Lees meer Arrow

De IP-voucher 3.0: terug van weggeweest

Voor het derde jaar op rij introduceren de Europese Commissie en het Europees merkenbureau (EUIPO) de IP-voucher. Deze laat KMO’s…

Lees meer Arrow

Inschrijvingsplicht van kunst- en antiekhandelaars is van kracht

De inschrijvingsplicht die rust op de kunst- en antiekhandelaar (evenals de gespecialiseerde entrepots) stond al een tijdje in de Antiwitwaswet….

Lees meer Arrow