Inschrijvingsplicht van kunst- en antiekhandelaars is van kracht

De inschrijvingsplicht die rust op de kunst- en antiekhandelaar (evenals de gespecialiseerde entrepots) stond al een tijdje in de Antiwitwaswet. We moesten evenwel eerst wachten op een uitvoeringsbesluit voordat deze bepaling van kracht ging. Dit uitvoeringsbesluit is nu eindelijk gepubliceerd. Hiermee wordt de Antiwitwaswet nu ook effectief van toepassing op de kunst- en antieksector.

Drempel Antiwitwaswet en inschrijvingsplicht

Om even te recapituleren, zijn kunsthandelaars, antiekhandelaars en tussenpersonen – waaronder ook veilinghuizen – onderworpen aan de Antiwitwaswet wanneer een transactie of geheel van samenhangende transacties €10.000 of meer bedraagt. Voor veilinghuizen neemt de wet voor deze drempelwaarde de geschatte maximumprijs in aanmerking.

Onder die minimumgrens kan men dus nog zonder inschrijving blijven handelen en is men niet onderworpen aan de Antiwitwaswet. Wel is men in dergelijk geval verplicht zich te onthouden om een transactie uit te voeren of daarin tussen te komen die de drempelwaarde van €10.000 zou halen.

Voor entrepots geldt overigens geen minimumgrens. Deze worden automatisch onderworpen aan de Antiwitwaswet indien ze specifiek een opslagdienst aanbieden voor kunst en antiek.

Geen nieuw loket

Wat onmiddellijk opvalt is de (terechte) keuze van de regering om niet nog maar eens een nieuw inschrijvingsregister of loket in het leven te roepen. De inschrijving dient eenvoudigweg te gebeuren in de bestaande Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Let op, een ondernemingsnummer hebben is evenwel niet voldoende. Kunst- en antiekhandelaars en tussenpersonen, waaronder ook galerijen, antiquairs en veilinghuizen worden begrepen, moeten daarnaast nu ook een specifieke NACEBEL code opgeven om hun activiteit aan te geven. Ook voorziet de regering in een aparte code voor beurzen en salons. Voor gespecialiseerde entrepots is eveneens een aparte code voorzien. Concreet gaat het om volgende codes die je bij de registratie moet opgeven :

  • de verkoop van kunst of antiek (met waarde van minstens €10.000) krijgt de codes: 4778702, 4779102, 4799002 en 4791005
  • beurzen en salons van kunst of antiek (met waarde van minstens €10.000) krijgen de code: 8230001
  • entrepots gespecialiseerd in kunst of antiek krijgen de code: 5210021

Deadline inschrijvingsplicht

Kunst- en antiekhandelaars en tussenpersonen zijn nu verplicht deze codes toe te voegen aan de beschrijving van hun activiteit bij het ondernemingsloket. De regering heeft hier evenwel een strakke deadline voor opgelegd. Zo moet deze aanpassing uiterlijk op 1 januari 2022 gebeuren.

Deze verplichting geldt daarentegen enkel indien men onder het toepassingsgebied van de Antiwitwaswet valt. Het toepassingsgebied van de Antiwitwaswet lichtten we eerder al toe in onze blog: Antiwitwaswetgeving in de kunsthandel.

Vergeet niet voor 1 januari 2022 de beschrijving van jouw activiteiten aan te passen om aan de inschrijvingsplicht te voldoen!

Geen controle bij inschrijving

Om zich te kunnen inschrijven als kunst- of antiekhandelaar, moet men voldoen aan beroepsvoorwaarden. Zo mag men bijvoorbeeld uit de burgerrechten ontzegd zijn, failliet verklaard zijn zonder eerherstel of veroordeeld zijn voor bepaalde misdrijven.

Deze inschrijvingsplicht gaat echter niet gepaard met een voorafgaande controle van deze voorwaarden. De FOD Economie is evenwel aangeduid als toezichthoudende autoriteit. Zij zal de naleving van deze voorwaarden en de juiste omschrijving van de activiteiten controleren.

Sancties

Indien kunst- en antiekhandelaars en tussenpersonen niet aan deze verplichtingen voldoen, riskeren ze administratieve boetes of zelfs strafrechtelijke vervolging. De administratieve geldboetes kunnen oplopen tot €1.250.000.

Heb je vragen over de antiwitwaswetgeving of wat deze concreet voor jou betekent? Of zoek je hulp bij de aanpassing van jouw registratie in de Kruispuntbank? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Wil je meer weten over de precieze verplichtingen die op jou rusten onder de Antiwitwaswet? Lees dan zeker onze blog: Antiwitwasverplichtingen voor kunsthandelaars: concreet.


Projecten