De IP-voucher 3.0: terug van weggeweest

Voor het derde jaar op rij introduceren de Europese Commissie en het Europees merkenbureau (EUIPO) de IP-voucher. Deze laat KMO’s toe om een deel van de basisregistratiekost van hun merken, modellen, octrooien of kwekersrechten te recupereren. Dit is de uitgelezen kans om de immateriële activa van jouw onderneming zo goed mogelijk te beschermen!

Wie kan een IP-voucher aanvragen?

De IP-voucher is beschikbaar voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Interessant om weten is dat de IP-voucher ook kan aangevraagd worden in naam van een natuurlijk persoon met BTW-nummer. Kort gesteld kan men aanspraak maken op de IP-voucher indien de onderneming:

  • Minder dan 250 werknemers telt, én
  • Een jaaromzet heeft van maximaal € 50 miljoen of een balanstotaal heeft van maximaal € 43 miljoen.

Wie in de voorgaande jaren reeds gebruik heeft gemaakt van de IP-voucher hoeft zich geen zorgen te maken. De nieuwe voucher kan dit jaar gewoonweg opnieuw worden aangevraagd voor dezelfde onderneming.

Zoals steeds kan IFORI als gemachtigde de hele aanvraag voor jou doen. Wij bereiden de nodige documenten voor jou voor, zorgen voor de indienen, volgen de procedure op en zorgen voor de uitbetaling… en dit voor een luttele €29.

Terugbetaling merken en modellen

Sinds 2022 komen niet enkel de basisregistratietaksen (i.e. aanvraag + 1 klasse) in aanmerking voor terugbetaling, maar in principe ALLE officiële taksen voor het depot. De kosten voor extra klassen kunnen immers doorwegen bij grotere aanvragen.

Pro memorie: IFORI staat voor een open en correcte prijspolitiek en heeft als enige in de markt nooit extra erelonen aangerekend voor depots in meer dan 1 of 3 klassen en is niet van plan om dit ooit te doen.

Wat krijg je terug?

De percentages van de taksen die in aanmerking komen voor terugbetaling zijn als volgt:

  • Taksen bij merk- en modelaanvragen: 75%;
  • Pre-diagnostische IE-diensten (IP Scan): 90%;
  • Taksen bij octrooiaanvraag: 75%;
  • Taksen bij online kwekersrechtaanvraag: 50%.

De maximale terugbetaling blijft evenwel beperkt tot:

  • € 1.000 voor merken- en modellen;
  • € 1.500 voor octrooien;
  • € 225 voor kwekersrechten;
  • € 1.350 voor de IP Scan.

Deze diensten kunnen overigens gecombineerd worden.

Wanneer aanvragen?

Dit jaar kunnen KMO’s tot 8 december 2023 een IP-voucher aanvragen.

De financiële middelen zijn echter beperkt en eens deze op zijn, sluit de periode voor het indienen van aanvragen reeds vóór de einddatum.

De boodschap is dus: wees er snel bij!

Wanneer toegekend?

Het behandelen van de aanvraag door het EUIPO neemt doorgaans 15 werkdagen in beslag.

De terugbetaling dient binnen de 2 maanden na de toekenning van de voucher te worden aangevraagd én deze termijn kan desnoods met 2 extra maanden worden verlengd.

Eens een eerste aanvraag tot terugbetaling werd ingediend, beschik je over een nieuwe termijn van 6 maand om de eventueel resterende middelen aan te wenden.

Actie?

Heb je een naam of logo dat nog niet beschermd is als merk? Of wil je een IP-scan laten uitvoeren?

Twijfel dan niet langer, dit is het ideale moment.

Wil je graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek inplannen of een IP-voucher aanvragen? Bel (+32 472 31 11 28) of mail (tm@ifori.be) Marsyas, hij helpt jou met plezier verder.


Projecten

Particulier – Recht om vergeten te worden in de media

Lees meer Arrow