Wetsontwerp tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit gepubliceerd

In opvolging van onze blog over de nakende hervorming van de privacycommissie, werd gisteren (12 september) het wetsontwerp gepubliceerd.

Het wetsontwerp heeft als doel de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te hervormen met oog op het van toepassing worden van de GDPR op 25 mei 2018.

Kijk uit naar onze analyse in de komende dagen.


Projecten

Particulier – Recht om vergeten te worden in de media

Lees meer Arrow