Particulier – Recht om vergeten te worden in de media

De Klant

De Klant is een privépersoon waarvan de naam en het portret in verschillende nationale en internationale kranten werd weergegeven. Vanwege het negatieve effect op zijn privé en professionele leven, wenste de Klant alle links met zijn naam te verwijderen en/of te anonimiseren.

Het Project

IFORI werd door de cliënt benaderd vanwege zijn unieke aanpak van conflictoplossing. Voor dit soort geschillen brengen gerechtelijke procedures hoge kosten met zich mee en zijn ze vaak niet effectief. Na verschillende pogingen om tot een minnelijke schikking te komen, heeft IFORI vorderingen ingediend en de cliënt bijgestaan in verschillende buitengerechtelijke procedures.


Blog

Nieuwe tool helpt naaktfoto’s van minderjarigen offline te halen

“Eens op het internet, altijd op het internet”? Take It Down (https://takeitdown.ncmec.org) is een nieuw digitaal hulpmiddel waarmee mensen naakte,…

Lees meer Arrow

Grote vernieuwingen in het Europees octrooilandschap: Het Unitair Octrooiverdrag

Het is zo ver: Binnenkort treedt het Unitair Octrooiverdrag in werking. Het verdrag voorziet twee spraakmakende wijzigingen in het Europees…

Lees meer Arrow

Dataretentiewet, aflevering n°3

Op 7 juli 2022 werd een wet aangenomen omtrent “het verzamelen en het bewaren van de identificatiegegevens en van metagegevens…

Lees meer Arrow