Particulier – Recht om vergeten te worden in de media

De Klant

De Klant is een privépersoon waarvan de naam en het portret in verschillende nationale en internationale kranten werd weergegeven. Vanwege het negatieve effect op zijn privé en professionele leven, wenste de Klant alle links met zijn naam te verwijderen en/of te anonimiseren.

Het Project

IFORI werd door de cliënt benaderd vanwege zijn unieke aanpak van conflictoplossing. Voor dit soort geschillen brengen gerechtelijke procedures hoge kosten met zich mee en zijn ze vaak niet effectief. Na verschillende pogingen om tot een minnelijke schikking te komen, heeft IFORI vorderingen ingediend en de cliënt bijgestaan in verschillende buitengerechtelijke procedures.


Blog

AI gebruiken is goed. AI slim en compliant gebruiken is beter.

Inleiding In één van de meest ambitieuze juridische teksten tot nu toe heeft het Europees Parlement een mijlpaal bereikt: er…

Lees meer Arrow

Opening kantoor IFORI: Kortrijk

IFORI opent een nieuwe vestiging in Kortrijk! Later meer!

Lees meer Arrow

Binnenkort nieuw inschrijvingssymbool voor modellen

Binnenkort introduceert de EU het zogenaamde ‘inschrijvingssymbool’ voor modellen, ook wel geregistreerde designs. We leggen je uit wat je kan…

Lees meer Arrow