Particulier – Recht om vergeten te worden in de media

De Klant

De Klant is een privépersoon waarvan de naam en het portret in verschillende nationale en internationale kranten werd weergegeven. Vanwege het negatieve effect op zijn privé en professionele leven, wenste de Klant alle links met zijn naam te verwijderen en/of te anonimiseren.

Het Project

IFORI werd door de cliënt benaderd vanwege zijn unieke aanpak van conflictoplossing. Voor dit soort geschillen brengen gerechtelijke procedures hoge kosten met zich mee en zijn ze vaak niet effectief. Na verschillende pogingen om tot een minnelijke schikking te komen, heeft IFORI vorderingen ingediend en de cliënt bijgestaan in verschillende buitengerechtelijke procedures.


Blog

Dataretentiewet, aflevering n°3

Op 7 juli 2022 werd een wet aangenomen omtrent “het verzamelen en het bewaren van de identificatiegegevens en van metagegevens…

Lees meer Arrow

Hoed je voor je hashtags! – Verplichte info door de influencer

Eind april 2022 publiceerde het ‘JEP’ (voluit: Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame) Aanbevelingen voor Influencer Marketing. Ook publiceerde de…

Lees meer Arrow

De IE-voucher 2.0: terug en beter dan ooit

Vorig jaar introduceerde de Europese Commissie en het Europees merkenbureau (EUIPO) de IE-voucher. Deze liet KMO’s toe om een deel…

Lees meer Arrow