Particulier – Recht om vergeten te worden in de media

De Klant

De Klant is een privépersoon waarvan de naam en het portret in verschillende nationale en internationale kranten werd weergegeven. Vanwege het negatieve effect op zijn privé en professionele leven, wenste de Klant alle links met zijn naam te verwijderen en/of te anonimiseren.

Het Project

IFORI werd door de cliënt benaderd vanwege zijn unieke aanpak van conflictoplossing. Voor dit soort geschillen brengen gerechtelijke procedures hoge kosten met zich mee en zijn ze vaak niet effectief. Na verschillende pogingen om tot een minnelijke schikking te komen, heeft IFORI vorderingen ingediend en de cliënt bijgestaan in verschillende buitengerechtelijke procedures.


Blog

Advocaten halen slag thuis tegen fiscus in Cassatie

In 2019 gaf het Hof van Beroep te Gent de fiscus gelijk dat advocaten voor conclusies, ingebrekestellingen, brieven,… geen gebruik…

Lees meer Arrow

Ethisch hacken gelegaliseerd in België

Sinds de omzetting van de Europese klokkenluidersrichtlijn[1] (Richtlijn 2019/1937) kunnen Belgische ethische hackers hun activiteiten legaal verrichten, indien ze aan…

Lees meer Arrow

De IP-voucher 3.0: terug van weggeweest

Voor het derde jaar op rij introduceren de Europese Commissie en het Europees merkenbureau (EUIPO) de IP-voucher. Deze laat KMO’s…

Lees meer Arrow