Waarom zelfs als je niet daartoe verplicht bent, toch een DPO aanstellen?

De GDPR voorziet dat in bepaalde gevallen organisaties verplicht zijn een DPO aan te stellen. Wil je weten of je verplicht een DPO moet aanstellen? Gebruik onze DPO-checker tool. Maar ook indien het niet wettelijk verplicht is, kan het toch bijzonder nuttig zijn om een DPO aan te stellen.

De voordelen van een vrijwillig aangestelde DPO

 • Het is een duidelijk signaal dat je privacy en gegevensbescherming ernstig neemt en bevordert een positief imago;
 • Een DPO helpt u in ieder geval bij het tegemoetkomen aan de (nieuwe) verplichtingen uit de GDPR, zoals o.m.:
  • Helpen bij het implementeren van principes van Privacy by Design & Default;
  • Informatie verstrekking en advisering op vlak van de verplichtingen die voortvloeien uit de GDPR;
  • Toezien compliance (wettelijk en eigen beleid);
  • Uitvoeren en advies verstrekken m.b.t. tot gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (in het Engels Privacy Impact Assessment of PIA);
  • Samenwerken met de toezichthoudende autoriteit (in België de Privacy Commissie);
 • Hij is het aanspreekpunt zowel intern als extern voor wat betreft databescherming, wat het vertrouwen bij alle betrokken partijen enkel vergroot.

Schaduw-DPO

Heb je intern al een DPO aangesteld, dan ondersteunen wij hem graag bij het uitvoeren van zijn taken. Zo kunnen wij op korte termijn hem up-to-date brengen met deze nieuwe wetgeving of op lange termijn ondersteuning bieden aangaande de juridische aspecten. Als bijkomend voordeel hebben wij als derde een objectieve kijk op de interne uitdagingen en kunnen nieuwe of andere oplossingen worden aangereikt.


Projecten

Particulier – Recht om vergeten te worden in de media

Lees meer Arrow

DPO Checker

Check of je verplicht een Data Protection Officer (DPO) moet aanstellen.