Nakende hervorming van de Privacycommissie

De federale minsterraad keurde recent een voorontwerp van wet goed over de hervorming van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de Privacycommissie). Nadat het voorontwerp voor advies is voorgelegd aan de Raad van State (afdeling wetgeving) en desgevallend aangepast, wordt het wetsontwerp ingediend in de Kamer. Wij houden u op de hoogte wanneer het wetsontwerp beschikbaar wordt.

Privacycommissie wordt Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Vanwege de veranderende digitale wereld en het binnenkort van toepassing worden van de General Data Protection Regulation (Lees onze blogpost voor meer informatie over de GDPR) is een hervorming van de Privacycommissie noodzakelijk geworden. De structuur van de Privacycommissie zal fundamenteel wijzigen.

Meest in het oog springende verandering is de naamswijziging, binnenkort spreken we over de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Wat zal de GBA doen?

Onderzoeksorgaan

De rol van de Privacycommissie als onderzoeksorgaan wordt versterkt. In de toekomst zal de GBA actief toezien op de bescherming van het grondrecht dat bescherming van persoonsgegevens is. Dit betekent dat het meer middelen en mogelijkheden zal krijgen om onderzoeksdaden te verrichten en klachten te behandelen.

Er wordt een getrapte procedure voorzien om organisaties aan te manen:

Escalatiemechanisme GBA

Escalatiemechanisme GBA – Bron: Presscenter.org

De overige taken van de GBA blijven grotendeels dezelfde

  • Begeleiding en advisering via guidelines
  • Sanctionering (wel met hogere boetes zoals voorzien in de GDPR)

Dit geeft volgende structuur:

GBA Structuur

Structuur GBA – Bron: Presscenter.org


Projecten

Particulier – Recht om vergeten te worden in de media

Lees meer Arrow