In de pers: Van multinational tot kmo, iedereen aan de GDPR

IFORI Legal Counsel & DPO Karel Holst gaf samen met Caroline De Geest van de Privacycommissie een interview over de GDPR, in de FOKUS bijlage bij Knack die deze week verscheen.

Heel terecht merkt Caroline De Geest van de Privacycommissie op: “Voor bedrijven kan er dus heel veel of juist amper iets veranderen ‘Alles hangt er van af hoe bedrijven nu al met persoonsgegevens omgaan’“.

Karel onderstreept hierin de visie van IFORI dat ondanks de vele algemene stappenplannen, een GDPR-implementatie steeds grotendeels maatwerk is, waarbij met de concrete situatie van iedere organisatie dient rekening te worden gehouden.

We merken dat er grote bedrijven zijn waar er een slechts een halve dag noodzakelijk is om een audit uit te voeren, terwijl dit bij kleinere bedrijven soms enkele dagen in beslag kan nemen.

Bron: Thijs Roelen, ‘Van multinational tot kmo, iedereen aan de GDPR‘, FOKUS, 6 september 2017 (Online raadpleegbaar: http://fokus-online.be/van-multinational-tot-kmo-iedereen-aan-de-gdpr/)


Projecten

Particulier – Recht om vergeten te worden in de media

Lees meer Arrow