Grote vernieuwingen in het Europees octrooilandschap: Het Unitair Octrooiverdrag

Het is zo ver: Binnenkort treedt het Unitair Octrooiverdrag in werking. Het verdrag voorziet twee spraakmakende wijzigingen in het Europees octrooilandschap: Het Unitair Octrooi en het Eengemaakt Octrooigerecht. Wat is de tijdlijn en wat betekent dit voor de Europese octrooihouder?

Tijdlijn

Duitsland heeft de laatste steen gelegd door tegen maart 2023 het Unitair Octrooiverdrag te ratificeren. Daarna neemt het nog drie maanden in beslag vooraleer het verdrag definitief in werking treedt; dus vanaf 1 juni 2023. Deze drie maanden worden de ‘sunrise’-periode genoemd. Hier komen we zo meteen op terug.

Welke landen nemen deel?

De deelnemende landen zijn de volgende: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Zweden.

Unitair Octrooi

Eén geldig octrooi voor alle deelnemende landen.

Tot nu toe dient een Europees octrooi, eens toegekend, te worden gevalideerd in de individuele Europese landen naar keuze om een rechtsgeldig octrooi te bekomen in deze landen. Eens het Unitair Octrooiverdrag in werking treedt, volstaat het om te opteren voor een Unitair Octrooi om bescherming te bekomen in alle deelnemende landen. In de niet-deelnemende landen kan nog steeds gevalideerd worden naast het Unitair Octrooi.

Het grote voordeel kan u uiteraard al raden: Kostenefficiëntie.

Voorlopig dient voor elk land apart validatietaksen te worden betaald, met desgevallend hoge vertaalkosten daarbovenop. Het Unitair Octrooi maakt hier komaf mee: Eén taks voor validatie in alle deelnemende landen. Deze lijn wordt doorgetrokken voor de jaartaksen. Waar voordien individuele jaartaksen per land moesten worden betaald, voorziet het Unitair Octrooi in één jaartaks voor alle deelnemende landen.

Als we op zoek gaan naar een zwak punt van het Unitair Octrooi, dan valt ons oog op de gevolgen van een nietigheids- of inbreukprocedure. Indien sancties worden getroffen, dan gelden deze voor alle deelnemende landen. Het is dus alles of niks: Het octrooi staat of valt in alle landen.

Eengemaakt Octrooigerecht

Eén centrale rechtbank waarbij geschillen omtrent een Europees octrooi aanhangig worden gemaakt. Niet enkel toekomstige Europese octrooien, maar ook Europese octrooien die reeds werden toegekend vallen onder de bevoegdheid van het Eengemaakt Octrooigerecht.

Concreet betekent dit dat een ‘central attack’ mogelijk is tegen reeds bestaande Europese octrooien. Waar voordien een geschil slechts aanhangig kon worden gemaakt bij een nationale rechtbank en de draagwijdte zich beperkte tot de grenzen van het betreffende land, kan binnenkort een Europees octrooi in z’n geheel worden betwist, met gevolgen die zich strekken over alle landen die toetreden tot het Unitair Octrooiverdrag.

Opt-out

Het Unitair Octrooiverdrag voorziet in een mechanisme om een ‘central attack’ te voorkomen. Tot 7 jaar na de inwerkingtreding kan een Europese octrooihouder gebruik maken van de ‘opt out’-procedure. Op deze manier onttrekt men een Europees octrooi van de bevoegdheid van het Eengemaakt Octrooigerecht.

Sunrise-periode

De periode van drie maanden tussen de goedkeuring van Duitsland en de inwerkingtreding van het Unitair Octrooiverdrag.

We weten reeds dat een Europese octrooihouder een ‘central attack’ kan voorkomen indien tijdig gebruik wordt gemaakt van de ‘opt out’-procedure. Nog beter nieuws: Een ‘worst-case scenario’ kan worden voorkomen door reeds tijdens de sunrise-periode gebruik te maken van de ‘opt-out’ procedure. Op deze manier blijft de bescherming op de Europese markt gemaximaliseerd door de tegenpartij geen kans te bieden om het volledige huis in brand te steken zodra het Unitair Octrooiverdrag in werking treedt.


Projecten

Particulier – Recht om vergeten te worden in de media

Lees meer Arrow