Nieuwe regels inzake Geografische Aanduidingen

Vandaag treedt Verordening 2024/1143 in werking. Dit markeert een belangrijke stap in de herziening van het kader rond geografische aanduidingen binnen de Europese Unie.

De EU-lidstaten koesteren een rijk en gediversifieerd erfgoed aan lokale delicatessen en dranken. Producten zoals Franse Champagne, Italiaanse Parmaham en Griekse Kalamata-olijven genieten internationale erkenning en dragen bij aan de reputatie van de EU op het gebied van eetwaren en gastronomie.

De nieuwe verordening onderstreept het engagement van de EU om dit erfgoed te beschermen en te promoten. Door een meer solide beleid voor geografische aanduidingen wordt de integriteit van deze producten gewaarborgd en bovendien biedt het consumenten extra zekerheid wat betreft de herkomst en kwaliteit van hun aankopen.

Geografische aanduidingen, wat is dat?

Geografische aanduidingen zijn intellectuele eigendomsrechten die wettelijke bescherming bieden aan namen van producten met specifieke kenmerken, kwaliteiten of een specifieke reputatie én die verbonden zijn aan hun productiegebied. Naast bescherming tegen kopieën of fraude, garandeert dit soort intellectueel eigendomsrecht ook dat de producten zijn vervaardigd volgens de kwaliteitsnormen zoals vastgesteld in de regio van herkomst.

Doel nieuwe verordening

In plaats van een geheel nieuw wetgevend kader uit de grond te stampen, richt verordening 2024/1143 zich op het aanpassen van bepaalde aspecten van de bestaande kaders. De voornaamste aanpassing is dat men gaat naar één allesomvattende tekst. In tegenstelling tot de voorgaande regeling waarbij de geografische aanduidingen voor wijnen, gedistilleerde dranken en landbouwproducten apart werden geregeld, zal nu voor het eerst één enkele verordening betrekking hebben op de geografische aanduidingen voor deze verschillende productcategorieën. Verder gaat men ook procedureel naar een uniforme aanpak, wat het proces (voor onder andere het verkrijgen en beschermen) van geografische aanduidingen efficiënter zal maken.

Verbeteringen nieuwe verordening

Deze nieuwe verordening brengt enkele verbeteringen met zich mee, waaronder:

  • een sterkere rol voor producentengroeperingen: zij krijgen bepaalde bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het beheer van hun geografische aanduidingen, waaronder de vertegenwoordiging van hun leden in handhavingsnetwerken voor intellectuele eigendom. Dit stelt hen in staat om schadelijke maatregelen – zoals devaluerende marketingpraktijken en prijsverlagingen – te voorkomen of te bestrijden, ter bescherming van het imago en de waarde van hun producten;
  • een betere bescherming van geografische aanduidingen, ook online: nationale autoriteiten moeten administratieve en gerechtelijke stappen zetten om zowel offline als online illegaal gebruik van geografische aanduidingen te voorkomen of te stoppen. Denk aan bijvoorbeeld het illegaal gebruik van geografische aanduidingen in domeinnamen. Via geoblokkering moet de toegang hiertoe worden geblokkeerd. Het EUIPO heeft hiertoe een informatie- en waarschuwingssysteem voor domeinnamen opgezet;
  • een betere bescherming van het gebruik van de beschermde producten als ingrediënt: de nieuwe regels vereisen dat een geografische aanduiding enkel als ingrediënt kan worden opgenomen in de naam, etikettering of reclame van een product als het beschermde ingrediënt in voldoende hoeveelheden aanwezig is om zo een essentieel kenmerk te geven aan het product, én, er geen ander ingrediënt wordt gebruikt dat vergelijkbaar is met het beschermde ingrediënt. Ook is het vereist dat het percentage van het ingrediënt op het etiket staat, en dat de producenten de erkende producentengroepering van het beschermde ingrediënt hierover informeren. Deze laatste kan indien nodig aanbevelingen doen over het correcte gebruik van het beschermde ingrediënt;
  • een concurrentievoordeel voor de producenten: zij kunnen hun product namelijk gemakkelijker vermarkten en zo hun verkoop vergroten.

Heb je hieromtrent nog specifieke vragen of wens je je product te beschermen door middel van een geografische aanduiding? Neem gerust contact op, ons team helpt je graag verder.


Projecten

Particulier – Recht om vergeten te worden in de media

Lees meer Arrow