Nieuwe Europese transparantieverplichtingen voor online platforms

Op 12 juli 2020 staat de inwerkingtreding van een nieuwe Verordening gepland. De ‘Verordening ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten’ werd vorig jaar goedgekeurd en zal voornamelijk gelden voor providers van online tussendiensten, zijnde platformen die het mogelijk maken voor derde partijen om goederen of diensten aan te bieden aan consumenten. De Verordening is dan ook van toepassing op B2B-relaties. Wie precies onder de nieuwe Europese regels valt, zijn e-commerce marktplaatsen, online software applicatiediensten (zoals appstores) en sociale mediadiensten. Er kan gedacht worden aan Airbnb, Deliveroo of Uber als bekende voorbeelden.

De Verordening komt er naar aanleiding van het misbruik van een aantal onlinetussenhandelsdiensten of ‘Online Intermediation Service Providers’ (OISP’s) van hun onderhandelingsmacht, ten nadele van hun gebruikers. Die gebruikers zijn overigens vaak zeer afhankelijk van de diensten die de platformen hen aanbieden. Bovendien is het in het algemeen niet altijd duidelijk welke regels er allemaal van toepassing zijn op zo’n online tussendiensten.

De Verordening creëert daarom een eerste stap richting een meer level-playing-field door nieuwe verplichtingen op te leggen aan de online platforms. Een hogere graad aan transparantie en meer rechtvaardigheid moeten zo uiteindelijk tot meer verhaalsmogelijkheden leiden voor de gebruikers van de platformen.

Wat houden de nieuwe regels in?

Verandering komt er voornamelijk voor de algemene voorwaarden van de OISP’s die de platformen eenzijdig opleggen aan hun gebruikers. Deze voorwaarden zullen vanaf 12 juli verplicht in duidelijke en begrijpelijke taal moeten worden opgesteld. Bovendien moeten er telkens bepalingen opgenomen worden met bijvoorbeeld informatie over hoe rangschikkingen gebeuren bij zoekresultaten, over hoe met klachten zal worden omgegaan of over (weigeringen tot) toegang tot bepaalde gegevens die de platformen verzamelen.

Verder worden de mogelijkheden van OISP’s gefnuikt om zomaar algemene voorwaarden aan te passen, de rechten van gebruikers stop te zetten, de zichtbaarheid van een gebruikersprofiel te verminderen, te weigeren over te gaan tot bemiddeling of niet in een intern klachtensysteem te voorzien.

Risico’s bij niet naleving

OISP’s nemen best niet al te veel risico’s bij de intrede van de Verordening. De lidstaten krijgen er namelijk de opdracht in mee om in voldoende handhaving te voorzien van de nieuwe regels. Het is dus goed denkbaar dat er een grote toename zal zijn van gebruikers die geschillen voor de rechtbank of bemiddelingsinstanties zullen brengen als onlinetussenhandelsdiensten de Verordening naast zich neer zouden leggen. Dit kan op zijn beurt leiden tot een gedeeltelijke, of misschien zelfs volledige onafdwingbaarheid van de algemene voorwaarden.

Conclusie

Of deze Verordening een ommekeer betekent in de regelgeving voor online platformen, valt nog te bezien. Hoe het ook zij, er zal door onlinetussenhandelsdiensten vanaf 12 juli meer aandacht moeten besteed worden aan algemene voorwaarden en een aantal interne procedures zullen moeten worden gevormd of hervormd.

Wilt u als onlinetussenhandelsdienst of als aanbieder verdere details over wat er zal moeten worden aangepast?  Twijfelt u of u überhaupt wel aan deze Verordening onderworpen bent? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.


Projecten

Belgisch bedrijf (voeding) – Ad interim inhouse counsel (IP/IT/Media)

Lees meer Arrow