Jouw commerciële samenwerkingsakkoorden moeten wellicht worden aangepast. Dit moet je zeker weten!

De nieuwe precontractuele informatieplicht in a nutshell

Ben jij een franchisegever? Verleen je concessies van alleenverkoop? Ben je actief in de distributie- of retail sector? De kans is groot dat je hierbij commerciële samenwerkingsovereenkomsten hebt afgesloten. Nu verplicht de Belgische wetgever jouw onderneming om meer transparantie te verlenen over enkele belangrijke precontractuele elementen in de commerciële samenwerking om zo de contractspartij te helpen bij het identificeren van eventuele pijnpunten.

Zo zal je ten laatste één maand voor het sluiten van bijvoorbeeld een distributieovereenkomst, de potentiële distributeur (1) een ontwerp van overeenkomst en (2) een “Precontractueel Informatiedocument” ook wel afgekort een PID genoemd, moeten bezorgen.

Op 8 februari 2024 werd immers de nieuwe tekst van artikel X.28 van het Wetboek Economisch Recht aangenomen die bijkomende informatieverplichtingen legt op verleners van distributierechten. Je hebt nog tijd tot 1 september 2024 om jouw contracten aan te passen om tegemoet te komen aan deze nieuwe verplichtingen.

Alles wat je hierover moet weten, leggen we in deze blog uit.

Wat is er nieuw?

Laten we eerst melden wat er niet langer vereist is in een dergelijke PID. Men zal niet langer in een PID informatie moeten geven de verschillende “verbintenissen” van de partijen. Ook niet langer wat de “gevolgen van het niet behalen van deze verbintenissen” zouden zijn. Nu komen er echter veel meer verplichte clausules in die de contractspartij vooral moet informeren over de kosten en de prijzen, regeling intellectuele eigendomsrechten en beperkingen op gebruiksrechten van klantengegevens.

Vanaf 1 september 2024 zal een PID een overzicht moeten geven van:

 • De kosten bij opstart alsook de wederkerende kosten;
 • De gevolgen van de niet-naleving van niet-concurrentiebedingen;
 • De maximumprijzen;
 • De minimale omzet en afname en de gevolgen van het niet behalen ervan;
 • De regeling inzake intellectuele rechten;
 • De beperkingen op toegang tot en gebruiksrechten op klantengegevens zowel tijdens als na de overeenkomst;
 • De regeling inzake online verkoop en promotie;
 • De relatie en afhankelijkheid tussen de commerciële samenwerkingsovereenkomst en de huurovereenkomst;
 • Het bevoegdheidsbeding, rechtskeuze en taal van de procedure voor de hoven en rechtbanken.

De overige bestaande informatieverplichtingen worden verder behouden.

Voor wie?

De nieuwe uitgebreide informatieverplichtingen gelden voor alle natuurlijken en/of rechtspersonen die de medecontractant …

 • Het recht verlenen om een gemeenschappelijke handelsnaam of uithangbord te gebruiken;
 • Knowhow overdragen; of
 • Commerciële of technische bijstand verlenen

… bij de verkoop van producten of de verstrekking van diensten. Hieronder val je als ondernemingen al vrij snel, bijvoorbeeld voor franchisegevers en concessiegevers.

Vanaf wanneer?

De nieuwe wet treedt in werking zes maanden na de publicatie ervan in het Belgische Staatsblad, dus 1 september 2024. De nieuwe informatieplicht zal dan zowel op nieuwe distributieovereenkomsten als op wijzigingen en vernieuwingen van lopende contracten van toepassing zijn.

Wat als ik mijn informatieplicht niet naleef?

Er zijn best strenge gevolgen verbonden bij het niet naleven van deze nieuwe transparantie-verplichtingen. Medecontractanten die de vereiste precontractuele informatie niet hebben ontvangen, kunnen de nietigheid van de distributieovereenkomst inroepen.

Zit je nog met specifieke vragen daarover? Weet je niet goed hoe je je PID praktisch moet aanpassen? We helpen je graag verder.

Contacteer ons via het contactformulier hieronder of stuur een mail naar info@ifori.be.


Projecten

Belgisch bedrijf (voeding) – Ad interim inhouse counsel (IP/IT/Media)

Lees meer Arrow