Gratis i-Depot

De laatste maanden betekenden woelige tijden voor ondernemingen. Nu er weer meer perspectief komt met de huidige exitmaatregelen, kunnen ondernemingen echter weer voorzichtig kijken naar nieuwe opportuniteiten. Het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BOIP) wil creatieve ondernemers een duwtje in de rug geven en hen helpen om innovatieve ideeën of creaties veilig te stellen.

Gratis i-Depot

Ondernemers hebben de mogelijkheid hun ideeën of creaties een vaste datum te verlenen door middel van een i-Depot bij het BOIP. Dit is zeer nuttig aangezien ideeën enerzijds niet worden beschermd door de klassieke intellectuele eigendomsrechten, die enkel bescherming verlenen aan de concrete uitwerking van ideeën, en  anderzijds auteursrechten op specifieke creaties niet aan registratieplicht onderworpen zijn. Het i-Depot wil aan dit probleem tegemoetkomen door een bewijsmiddel te verschaffen aan een idee of een creatie door middel van een vaste datum. Door het deponeren van uw idee of creatie bij het BOIP geldt de depotdatum als vaste datum die als bewijsmiddel dient dat uw idee of creatie al eerder bestond. Op die manier kan je je mogelijk toch verweren tegen concurrenten die later komen opdraven met hetzelfde idee of creatie.

Gedurende de hele maand juni komt het BOIP nu met een bijzondere actie: het i-Depot is namelijk volledig gratis voor alle gebruikers en dat zonder beperkingen. Daarnaast wil ook IFORI innovatie ondersteunen en tevens haar steentje bijdragen: het ereloon voor de indiening van een i-Depot wordt tijdens de maand juni verlaagd!

Heeft u dus een idee of wens je een creatie een vaste datum geven, dan is nu het moment.


Projecten

Particulier – Recht om vergeten te worden in de media

Lees meer Arrow