Reputatie Management

Uw reputatie is belangrijk, zowel online als offline. Het verdedigen van uw reputatie tegen externe krachten is echter vaak een heuse uitdaging.

Perception is reality. If you are perceived to be something, you might as well be it because that’s the truth in people’s minds. Perception is reality, but it may not be actuality, and you have got to be able to keep the difference between that. No matter how people try to dispute it, perception is reality.”

Lee Atwater

IFORI begeleidt u om meer controle te krijgen over de online vindbaarheid van uw persoonlijke (- of bedrijfs)gegevens en het beheren van de perceptie van stakeholders en publieke conversaties over een individu (of een organisatie en haar merken).

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR) verleent alle personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden het basisrecht om diens persoonsgegevens te laten verwijderen (artikel 17 GDPR). Maar dit recht is niet absoluut, vaak zal een afweging dienen te worden gemaakt tussen het recht op privacy versus de vrijheid van meningsuiting en van informatie. Geval per geval dient er dan onderzocht te worden welk grondrecht zwaarder doorweegt.

Wat doen we?

Voor dit soort projecten brengen gerechtelijke procedures vaak hoge kosten met zich mee en zijn ze niet steeds effectief. Onze Reputatiemanagement-diensten omvatten het:

  • Monitoren van percepties en conversaties, door u actief op de hoogte te brengen wanneer persoonsgegevens weer opduiken in de zoekmachines;
  • Uitoefeningen van jouw recht om te worden vergeten op grond van artikel 17 AVG;
  • Indienen van verwijderverzoeken van persoonlijke foto’s of berichten uit zoekmachines (Google, Bing, Yahoo, …) zowel deze op consensuele als niet-consensuele wijze gepubliceerd;
  • Reageren op bedreigingen voor de reputatie door middel van het indienen van een formeel verzoek bij relevante instanties;
  • Proactief benutten van kansen om de reputatie te verbeteren.

Onze meerwaarde?

We vertrouwen op de ervaring die is opgedaan door onze teamleden op projecten uitgevoerd door IFORI en op onze unieke aanpak van conflictoplossing. Met onze ervaring en bewezen staat van diensten in het begeleiden van reputatiemanagement hebben we een holistische benadering om concrete resultaten te bereiken voor onze klanten.

Interesse? Contacteer ons

Helder

Duidelijk

To the point.

Projecten

Particulier – Recht om vergeten te worden in de media

Lees meer Arrow

Blog

Een week in het leven van Thomas als DPO

IFORI treedt voor heel wat organisaties op als externe Data Protection Officer (DPO), of als privacy officer in ondersteuning van…

Lees meer Arrow

Advocaten halen slag thuis tegen fiscus in Cassatie

In 2019 gaf het Hof van Beroep te Gent de fiscus gelijk dat advocaten voor conclusies, ingebrekestellingen, brieven,… geen gebruik…

Lees meer Arrow

Ethisch hacken gelegaliseerd in België

Sinds de omzetting van de Europese klokkenluidersrichtlijn[1] (Richtlijn 2019/1937) kunnen Belgische ethische hackers hun activiteiten legaal verrichten, indien ze aan…

Lees meer Arrow