Klokkenluiden & Compliance

Er zijn nieuwe regels rond het opzetten van meldingskanalen en het beschermen van klokkenluiders voor mogelijke inbreuken op verschillende beleidsdomeinen. Dit werd Europees bepaald in de Europese klokkenluidersrichtlijn (Richtlijn 2019/1937) en bevat regels en procedures ter bescherming van “klokkenluiders”.

Een persoon die informatie over inbreuken meldt of openbaarmaakt

Klokkenluider

De wetgever wil deze personen de nodige bescherming bieden, zo moeten er:

  • Veilige en toegankelijke meldingssystemen komen die klokkenluiders een platform bieden om meldingen mogelijk te maken,
  • Betere bescherming geboden worden tegen vergeldingsmaatregelen, zoals een schorsing of een ontslag,
  • Feedbackverplichting voor organisaties om binnen 3 maanden te reageren op en gevolg te geven aan dergelijke meldingen.

De Belgische omzetting van de klokkenluidersrichtlijn voor de private sector, trad op 15 februari 2023 in werking. Ook publieke instanties zijn onderworpen aan gelijkaardige regels.

Wat doen we?

Als experts op het vlak van privacy-, IP en IT-recht, zijn we gespecialiseerd in het ontwikkelen van oplossingen voor cliënten in zowel de private als de publieke sector.

We helpen u om goede praktijken op vlak van Klokkenluiden te implementeren, interne bewustwording te creëren en compliance-risico’s te beperken:

  • Nauwgezet opstellen of aanpassen van beleidsdocumenten,
  • Begeleiding bij de implementatie van de verplichte rapporteringskanalen en de nodige processen hierrond,
  • Afstemmen van GDPR compliance op nieuwe klokkenluiders-activiteit.

Wij adviseren u over de juridische kwesties die kunnen ontstaan door implementatie van deze nieuwe regels op vlak van HR, GDPR en andere beleidsdomeinen.

Onze meerwaarde

De toegevoegde waarde van IFORI vloeit voort uit onze gecombineerde technische, juridische en praktische kennis rond implementatie van nieuwe processen binnen ondernemingen. IFORI kan een beroep doen op een multidisciplinair team van experten wat ons toelaat een holistische benadering te hanteren die rekening houdt met alle relevante rechtsdomeinen, zonder aan kwaliteit of grondigheid in te boeten.

Wil je meer weten over de precieze verplichtingen die op uw organisatie van toepassing zijn? Lees onze blogs hieronder. Of contacteer ons!

Interesse? Contacteer ons

Helder

Duidelijk

To the point.

Projecten

Particulier – Recht om vergeten te worden in de media

Lees meer Arrow

Blog

AI gebruiken is goed. AI slim en compliant gebruiken is beter.

Inleiding In één van de meest ambitieuze juridische teksten tot nu toe heeft het Europees Parlement een mijlpaal bereikt: er…

Lees meer Arrow

Opening kantoor IFORI: Kortrijk

IFORI opent een nieuwe vestiging in Kortrijk! Later meer!

Lees meer Arrow

Een week in het leven van Thomas als DPO

IFORI treedt voor heel wat organisaties op als externe Data Protection Officer (DPO), of als privacy officer in ondersteuning van…

Lees meer Arrow