De IE-voucher 2.0: terug en beter dan ooit

Vorig jaar introduceerde de Europese Commissie en het Europees merkenbureau (EUIPO) de IE-voucher. Deze liet KMO’s toe om een deel van de basisregistratiekost van hun merken en modellen te recupereren. Dit jaar brengen de Commissie en het EUIPO de IE-voucher terug, ditmaal met ruimere scope, een grotere terugbetaling én met een snellere aanvraagprocedure. Dit is dus de uitgelezen kans om de immateriële activa van jouw onderneming zo goed mogelijk te beschermen!

Wie kan een IE-voucher aanvragen?

De IE-voucher is enkel beschikbaar voor kleine en middelgrote ondernemingen met een BTW-nummer. Kort gesteldkan men enkel aanspraak maken op de IE-voucher indien de onderneming:

 • Minder dan 250 werknemers heeft én
 • Een jaaromzet heeft van maximaal €50 miljoen of een balanstotaal heeft van maximaal €43 miljoen.

Aan deze voorwaarden moet de onderneming cumulatief voldaan hebben in minstens één van de afgelopen twee boekjaren. Wie in twee opeenvolgende boekjaren minstens één van deze voorwaarden overschrijdt, verliest zijn status als KMO.

Natuurlijke personen zonder BTW-nummer kunnen aldus geen beroep doen op deze IE-voucher. Dit is belangrijk om in gedachten te houden bij het uittekenen van de merkenstrategie van de eigen onderneming.

Zoals vorig jaar ook al het geval was, kan IFORI als merkengemachtigde de aanvraag voor een IE-voucher namens jouw onderneming indienen. Hiervoor rekenen wij geen extra kosten aan. Al het administratieve werk nemen wij dan ook graag voor onze rekening. Zo win je er alleen maar bij en kost het jou helemaal niets extra!

Uitbreiding terugbetaling merken en modellen

Vanaf 2022 komen niet enkel de basisregistratietaksen (i.e. aanvraag + 1 klasse) in aanmerking voor terugbetaling, maar in principe ALLE officiële taksen voor het depot. Dit is een grote vooruitgang ten opzichte van vorig jaar. De kosten voor extra klassen kunnen immers beginnen te wegen bij grotere aanvragen.

Pro memorie: IFORI staat voor een open en correcte prijspolitiek en heeft als enige in de markt nooit extra erelonen aangerekend voor depots in meer dan 1 of 3 klassen en zal dit ook nooit doen, ook nu niet.

Daarnaast breidt het EUIPO de IE-voucher ook uit naar octrooiaanvragen. De voucher kan op heden dus gebruikt worden voor merken, modellen én octrooien.

®

Verhoging percentage terugbetaling

De percentages van de taksen die in aanmerking komen voor terugbetaling zijn eveneens verhoogd:

 • Taksen bij merk- en modelaanvragen: 50% naar 75%
 • Pre-diagnostische IE-diensten (IP Scan): 75% naar 90%
 • Taksen bij octrooiaanvragen: 0% naar 50%

De maximale terugbetaling blijft evenwel beperkt tot €1.500 voor merken- en modellen, alsook de IP Scan. Dit bedrag werd evenwel in de praktijk bijna nooit gehaald. Zo zou men bv. eerder 4 EU-merken tegelijk moeten ingediend hebben om aan dit bedrag te komen. Nu is het veel realistischer om aan dit maximumbedrag te komen.

Voor octrooien is de terugbetaling evenwel beperkt tot €750.

Deze diensten kunnen overigens gecombineerd worden. De maximale terugbetaling via een IE-voucher voor zowel octrooigerelateerde als andere activiteiten is aldus €2.250.

Wanneer aanvragen?

Wie zich onze blog herinnert over de IE-voucher 1.0, herinnert zich waarschijnlijk ook dat de IE-voucher slechts in bepaalde maanden van het jaar aangevraagd kon worden. Dit starre systeem is nu afgevoerd ten gunste van een flexibeler systeem.

Dit jaar kunnen KMO’s van 10 januari 2022 tot 16 december 2022 doorlopend een IE-voucher aanvragen. Deze regeling schikt zich naar de timing van de KMO’s zelf, i.p.v. KMO’s te dwingen hun timing af te stemmen op die van het EUIPO.

Wanneer toegekend?

Vorig jaar moest men wachten tot het einde van de maand vooraleer de aanvraagperiode gesloten werd. Toen kreeg men ten vroegste halverwege de daaropvolgende maand de IE-voucher toegekend.

Dit jaar zal het EUIPO wekelijks op vrijdag alle aanvragen van de afgelopen week verzamelen. Deze belooft ze binnen 10 werkdagen te behandelen. Waar men gemiddeld een maand op een antwoord moest wachten in 2021, zal men in 2022 aldus slechts twee weken geduld moeten hebben.

Een andere verbetering ten opzichte van vorig jaar is dat je de IP-diensten nu binnen 4 maanden moet aanvragen, i.p.v. binnen 30 dagen. (Dit is zelfs met twee maanden verlengbaar indien je de verlenging een maand op voorhand aanvraagt.)

IP Scan?

De IP scan slaat op de pre-diagnostische diensten aangeboden door een nationaal IE-bureau. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de KMO gevestigd zijn in het territorium van dat bureau. Slechts een tiental bureaus biedt evenwel een IP Scan aan die in aanmerking komt voor terugbetaling via de IE-voucher. Het BOIP biedt op dit ogenblik nog geen IP Scan aan.

Stappen

 1. Wij vragen namens jouw onderneming een IE-voucher aan bij het EUIPO. Dit moet gebeuren vóórdat we jouw merk, model of octrooi aanvragen. Houdt er rekening mee dat wij hiervoor volgende documenten en informatie zullen nodig hebben:
  • een ondertekende declaration on honour (wij bezorgen jou het te ondertekenen document vooraf ingevuld);
  • een bankafschrift waarop zowel de naam van de onderneming als account holder, het IBAN nummer, met landscode en BIC/SWIFT code staat;
  • de bevestiging of jouw onderneming een middelgrote, kleine of micro-onderneming is.

Neem gerust met ons contact op voor meer toelichting.

Van zodra wij alle documenten ontvangen hebben, gaan we over tot de aanvraag van de IE-voucher

 1. Het afkappingspunt voor een aanvraag valt telkens op de vrijdag van die week. Binnen twee weken na de aanvraag krijgen we een antwoord van het EUIPO via een ondertekend toekenningsbesluit.
 2. Binnen vier maanden na ontvangst van het toekenningsbesluit, moeten we jouw merk, model en/of octrooi aanvragen bij het BOIP/EUIPO en/of octrooibureau. Je betaalt hierbij de normale kost die van toepassing is bij de aanvraag. De terugbetaling gebeurt in een laatste fase.
 1. Nadat de aanvraag voltooid is, dienen wij de IE-Voucher in via een verzoek tot terugbetaling.
 2. Na goedkeuring van de ingediende informatie en documentatie krijg je het bedrag binnen één maand overgemaakt op de bankrekening van jouw onderneming. (Dit is dezelfde bankrekening als de bankrekening waarvan je een afschrift verschaft.)

Heb je een naam of logo dat nog niet beschermd is als merk of een uitvinding die je wil octrooieren? Twijfel dan niet langer, dit is het ideale moment om jouw immateriële activa te gaan beschermen.

Aarzel zeker niet om ons te contacteren voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of om een IE-voucher aan te vragen! 


Projecten