COVID voor ontspanning mag niet

Ook nu het einde van de corona epidemie (hopelijk) in het zicht is, blijven er merkaanvragen voor “corona” of “covid” binnenstromen. Zo ook de merkaanvraag “COVID_19 WORLDWIDE BOARD GAME”. De Hongaar Tibor Kuna diende in september dit merk in voor gezelschapsspelen. Het EUIPO weigerde echter het merk wegens strijdigheid met “de openbare orde en goede zeden”.

Overstroming COVID merkaanvragen

Hoewel het aantal merkaanvragen begin 2020 aanzienlijk was gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor, werd er een zeer groot aantal merkaanvragen ingediend voor alles wat met Covid-19 te maken had. Veel van deze merkaanvragen werden echter geweigerd wegens hun beschrijvend karakter of wegens strijdigheid met de openbare orde en goede zeden.

Nadat de eerste golf aan zijn keerpunt begon, zo ook de daling in merkaanvragen. Dit keerde weer vanaf juni 2020 en het aantal depots steeg zelfs ten opzichte van 2019. Wereldwijd veranderden multinationals zelfs hun bekende handelsmerken om hun bewustzijn aan te tonen en hun klanten aan te sporen de regels te volgen.

Strijdigheid met de openbare orde en goede zeden

Wanneer een merk wordt ingediend, voert het Bureau steeds eerst een beoordeling op absolute gronden uit. Zo mag een merk niet beschrijvend zijn voor de producten die het aanbiedt en mag het ook niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden. Deze laatste voorwaarde voorkomt dat het publiek storende, beledigende en zelfs bedreigende merken tegenkomt.

Zo weigerde het EUIPO BIN LADIN, FUCK CANCER en LA MAFIA al eerder als merk. Toch zitten er heel wat merkaanvragen vaak in een grijze zone, waar het EUIPO DE PUTA MADRE en FACK JU GÖHTE wel aanvaardde als merk.

COVID bordspel

De Hongaarse bordspelontwikkelaar trachtte niettemin toch ook zijn bordspel “COVID_19 WORLDWIDE BOARD GAME” te deponeren. Hij argumenteerde dat het spel de nieuwe regels, de sociale co-existentie en de door het virus ontstane situatie zou bevorderen, door de te volgen gedragslijn aan te geven. Het is gebaseerd op de richtlijnen van de World Health Organization (WHO). “Het spel bagatelliseert de “covid-19″-pandemie dus niet, maar wil ons integendeel helpen ons dagelijks leven beter te leven binnen de vastgelegde regels.”

Het EUIPO had er evenwel geen oor naar en weigerde nu de aanvraag. Het stelde dat het betrokken merk door het publiek, of althans door een aanzienlijk deel ervan, zou kunnen worden opgevat in een context die in strijd is met de goede zeden. Het is een kwestie van slechte smaak, aangezien honderdduizenden mensen stierven aan de COVID-epidemie, zodat de inschrijving van dergelijke merken rechtstreeks in strijd zou zijn met de elementaire morele normen van de samenleving.

Conclusie

Wanneer en of de dag er ooit komt dat mensen bij het horen van Corona enkel nog denken aan het koude Mexicaanse bier, weten we niet. Wat we wel weten, is dat dit bier allicht nooit als merk geregistreerd was geraakt mocht het na de pandemie zijn ingediend. Het is daarom steeds van belang goed na te denken over de naam die je aan jouw onderneming wenst te geven. Het is niet enkel van belang dat er nog geen andere speler op uw markt is met dezelfde of een soortgelijke naam, er komen nog andere elementen kijken bij het deponeren van uw merk.

Hebt u vragen of uw merk voldoet aan de absolute voorwaarden voor een merkregistratie, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. IFORI staat u graag bij bij het beschermen en handhaven van uw naam.


Projecten

Fun Belgium – Management van IP Portfolio

Lees meer Arrow