Brazilië lid van het Madrid Protocol, wat zijn de voordelen & wat zijn de risico’s voor uw merk

Brazilië werd op 2 oktober 2019, lid van het Madrid Protocol. Dit maakt het mogelijk om merkaanvragen in te dienen in Brazilië als onderdeel van een internationale merkaanvraag.

Het Madrid Protocol houdt in dat door middel van één merkaanvraag, via een nationaal of regionaal merkenbureau, bescherming kan verkregen worden in meerdere landen of regio’s tegelijk. Zo kunnen merkaanvragers nu naast landen als de Verenigde Staten, Japan, Australië, China, Rusland, Canada ook Brazilië aanduiden om bescherming te verkrijgen in dat land. Voor Braziliaanse merkhouders zal het omgekeerd ook mogelijk zijn om, via een internationale merkaanvraag, een merk aan te vragen in alle landen die lid zijn van het Protocol.
De toetreding tot het Madrid Protocol vereiste enkele aanpassingen aan de Braziliaanse wetgeving en procedures omtrent merkaanvragen. Deze werden aangepast om nauwer aan te sluiten bij deze in andere landen. Zo zal het nu mogelijk worden om een merkaanvraag voor meerdere klassen in te dienen en wordt het ook mogelijk om een merk aan te vragen op naam van meerdere houders.
Omdat Brazilië een Verklaring onder Art. 14, 5 van het Protocol gedaan heeft, zal het spijtig genoeg niet mogelijk zijn om bestaande internationale merken (van vóór 2 oktober 2019) uit te breiden naar Brazilië.
Zoals bij de toetreding van Canada in maart, wordt ook hier een stijging in merkaanvragen verwacht. Daarom worden houders van een bestaand Braziliaans merk ook hier sterk aangeraden om, aan de hand van een merkbewaking, inbreuk makende merkaanvragen op te sporen.


Projecten

Fun Belgium – Management van IP Portfolio

Lees meer Arrow