Bemiddeling als waardevolle optie na oprichting Bemiddelingscentrum EUIPO

In een wereld waarin innovatie en creativiteit bloeien, is het beschermen van intellectuele eigendom van cruciaal belang. Het Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom (EUIPO) heeft in november 2023 een significante stap gezet in het vereenvoudigen van geschillenbeslechting met haar nieuw opgerichte Bemiddelingscentrum.

Bemiddeling, ADR, verzoening… – woordje uitleg

Alternatieve geschillenbeslechting (Alternative Dispute Resolution – ADR) verwijst naar methoden om geschillen op te lossen buiten de traditionele juridische wegen zoals rechtszaken. Er zijn verschillende soorten ADR. Zo is er bemiddeling, arbitrage, verzoening, enz.

Bij bemiddeling en verzoening is het van belang dat de partijen zelf tot een oplossing komen waarover ze het eens kunnen zijn. De derde persoon (een bemiddelaar) zal de discussies begeleiden, maar steeds een neutrale positie aanhouden. Deze bemiddelaar zal dus geen oordeel vellen over het conflict zoals een rechter wel zal doen. Verzoening lijkt op bemiddeling maar de bemiddelaar zal hierbij wel suggesties mogen doen omtrent oplossingen voor het conflict waarover de partijen dan kunnen onderhandelen. Deze suggesties zijn louter suggesties en de partijen bepalen zelf wat ze er mee willen doen.

Bij arbitrage is dit anders. Deze procedure wordt wel beslecht door een derde partij. Bij dit proces is alles wel minder formeel en moet de derde persoon geen rechter zijn.

Waarom bemiddeling overwegen?

Een standaardprocedure over merk of modelgeschillen opstarten bij het EUIPO (bv. oppositie) is een optie, maar toch zijn er redenen waarom kiezen voor bemiddeling interessant kan zijn:

Snel en Efficiënt: In tegenstelling tot langdurige juridische procedures biedt bemiddeling een snelle oplossing voor geschillen over merken of modellen.

Vertrouwelijkheid Gewaarborgd: Bemiddeling houdt de zaak privé en weg van nieuwsgierige ogen, waardoor de vertrouwelijkheid van het geschil wordt gewaarborgd.

Vrijwillig en Flexibel: Partijen hebben volledige zeggenschap, ze kunnen op elk moment terugtrekken en zijn niet verplicht om te bemiddelen.

Relaties behoudend: Een gewone procedure kan goede verhoudingen tussen partijen in de toekomst onmogelijk maken. Bemiddeling streeft juist naar een gezamenlijke oplossing waar beide partijen tevreden mee kunnen zijn waardoor goede verhoudingen tussen partijen behouden kunnen blijven.

Kosteneffectief: Een sneller en betaalbaar alternatief voor langdurige juridische processen.

Het EUIPO Bemiddelingscentrum

Het proces is ontworpen om bemiddeling of verzoening te voorzien voor:

  • alle partijen die reeds in beroep zijn gegaan in EUIPO procedures;
  • ingeval van procedures in eerste instantie (bv. oppositie), enkel KMO’s.

Daarnaast is het van belang dat de geschillen waarvoor bemiddeling wordt gevraagd betrekking hebben op een Uniemerk of Gemeenschapsmodel. Bovendien kan de bemiddeling pas worden gestart indien beide partijen akkoord gaan om de bemiddelingsprocedure op te starten.

Zodra beide partijen akkoord zijn, wordt een gekwalificeerde en onpartijdige bemiddelaar van het Bemiddelingscentrum van EUIPO aangewezen. Deze faciliteert de gesprekken waardoor de partijen tot een onderling voordelige overeenkomst kunnen komen.

Voor het organiseren van de gesprekken voorziet het EUIPO een platform waarop online meetings kunnen plaatsvinden, maar het stelt ook locaties ter beschikking zodat face-to-face gesprekken mogelijk blijven (bv. ruimtes in het hoofdkantoor in Alicante en haar kantoor in Brussel).

Heb je hieromtrent nog specifieke vragen of wens je juridische begeleiding bij een merk- of modelconflict? Stuur ons dan gerust een mailtje.


Projecten

Fun Belgium – Management van IP Portfolio

Lees meer Arrow