Hoed je voor je hashtags! – Verplichte info door de influencer

Eind april 2022 publiceerde het ‘JEP’ (voluit: Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame) Aanbevelingen voor Influencer Marketing. Ook publiceerde de FOD Economie nieuwe Best Practices. Als creator ben je hier best van op de hoogte: niet-naleving kan tot boetes leiden, en als het JEP een uitspraak doet kan deze jou online publiceren met naam, faam én blaam.

Dus, heeft je content soms een ’’commerciële relatie’’ met een brand?
Let dan op het volgende:

Define the Relationship: commercieel?

Als je een voordeel kan ontvangen door iets aan jouw publiek kenbaar te maken, dan is er sprake van een commerciële relatie.
 • Zo’n voordeel wordt ruim ingevuld, het moet dus geen specifiek geldbedrag zijn.
  Worden zo ook als een voordeel gezien: producten die je ontvangt; een plekje op de guestlist; of de commissies uit affiliate links.
 • Als creator is jouw aandeel in de commerciële relatie dan je content.
  Jij gaat jouw publiek (beter) doen kennismaken met een product, dienst, merk of organisatie. Daarvoor kan je iets heel recht-voor-z’n-raap gaan promoten, maar evengoed kan je met een giveaway, een poll, een collab,… datzelfde iets op de voorgrond plaatsen.

Komen deze situaties jou bekend voor?
Ga dan na of je wel overal de juiste vermeldingen bij plaatst.

Daarbij is het van belang dat de commerciële relatie ook onmiddellijk duidelijk is voor jouw publiek. Wat je dus bijvoorbeeld best niet doet is de hashtag verstoppen, geen rekening houden met de taal van je followers, of pas op het einde van je video jouw partner gaan spotlighten.  

Hallo lieve volgers -#Reclame?

Samengevat:
Je krijgt een voordeel voor je content? Als daarbij ook één van deze situaties op jou van toepassing is:

 • Je content bevat affiliate links, dan wel een promocode;
 • Er is een contract opgemaakt met je opdrachtgever/partner;
 • De afspraak is dat je (minimum) x aantal aan posts doet;
 • Er moet verplicht bepaalde inhoud in je post; of je moet eerst goedkeuring krijgen

Plaats dan een tag of vermelding ”Reclame” er voluit bij. Mogen ook: ”Publiciteit” en ”Advertentie”.
Maar: afkortingen – zoals ”Pub” of ”Ad”, mogen daarentegen niet.

Je ontvangt een voordeel, maar geen van deze situaties is op jou van toepassing?

 • Je zal nog steeds duidelijk moeten zijn over het commerciële aspect van je content. Vermeld dan ‘’Sponsored’’, of ‘’Productplaatsing’’.

Let op: de labels die door Instagram of Youtube worden aangeboden, zijn op zichzelf niet voldoende. Het gebruik ervan wordt wel aangemoedigd.

Weet ook dat zowel de creator als de opdrachtgever (of partner) verantwoordelijk zijn voor de naleving van al deze regels.

JEP… Aanbevelingen

Het JEP is het zelfregulerend orgaan van de Belgische Reclamesector. Ze werken met een jury die voor 50/50 samengesteld is uit mensen uit de sector en het grote publiek. JEP gaat na of de regels die de reclamesector zelf heeft opgesteld wel nageleefd worden. Voor wat betreft de inhoud van reclame heeft het JEP trouwens ook aanbevelingen, codes en convenanten (bv. over cosmetica, alcohol, reclame gericht aan kinderen, …). Iemand die je content niet zo transparant – of zelfs misleidend zou vinden, kan daarvoor dus eveneens bij JEP terecht.

Al in 2018 had JEP aanbevelingen voor influencers uitgebracht. Dat is al even geleden, en metdat het JEP intussen ook wat praktijkervaring kon opdoen door het behandelen van influencer-gerelateerde klachten, hebben ze die aanbevelingen nu een opfrissing gegeven. Ook goed om te weten is dat Facebook (Meta) de JEP-regels zien als een aanvulling op hun eigen advertentiebeleid.

Natuurlijk is er naast de zelfregulerende werking van de sector ook wel gewoon de wet (bv. Wet Handelspraktijken, het Mediadecreet, …), en het toezicht georganiseerd vanuit de overheid (bv. VRM, Economische Inspectie, ..). Vanzelfsprekend zijn er ook op dit vlak regels voor onder meer de vermeldingen bij – en de inhoud van reclame, alsook voor bepaalde categorieën van producten, én per gekozen kanaal.

Dus, als u een content creator bent, of een reclamebureau, of indien u influencers inschakelt om uw marketingstrategie te versterken: wij staan klaar om u te begeleiden in al deze aspecten van uw story.