Een vaste datum bekomen via WIPO PROOF, of hoe jouw bestanden vingerafdrukken kunnen achterlaten

Een vaste datum bekomen via WIPO PROOF, of hoe jouw bestanden vingerafdrukken kunnen achterlaten

De Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) heeft onlangs een nieuwe dienst gelanceerd: WIPO PROOF. Deze dienst verschaft jouw documenten van een digitale vingerafdruk die voorzien is fan een tijdstempel. Op deze manier wil WIPO een bewijsmiddel van het bestaan van een document in de tijd verschaffen.

Wat doet het (niet)?

WIPO wil met deze dienst haar andere IP diensten complementeren. Wat WIPO PROOF niet doet is jouw bestanden of de inhoud daarvan beschermen. Er wordt geen intellectueel recht gekoppeld aan het al dan niet gebruiken van WIPO PROOF. Evenmin worden jouw bestanden geregistreerd. Ook bewijst het niet dat jij de eigenaar van het bestand zou zijn. Wat het ook niet doet is jouw bestanden bewaren. Wanneer je de bestanden verliest, zijn ze ook finaal verloren en zal WIPO PROOF jouw geen soelaas bieden.

Wat doet het dan wel? WIPO PROOF verschaft jou een bewijs dat jij op een bepaald moment in de tijd een bepaald bestand hebt geüpload naar WIPO waarvoor zij een token hebben aangemaakt.

Hoe werkt het?

WIPO creëert een hash van het bestand waaraan een datum en tijdstip wordt gekoppeld. Het idee is simpel: je laat je lokale browser op basis van de bestanden met WIPO’s algoritme (dat maar in één richting werkt) een code berekenen. Deze code, ook wel een hash genoemd, zal quasi nooit door middel van een ander bestand kunnen gerecreëerd worden. In het uitzonderlijke geval dat dit toch zou lukken, zou het andere bestand hoogstwaarschijnlijk bestaan uit niet-begrijpelijke onsamenhangende tekens.

Er is een infinitesimaal kleine kans dat een ander bestand dezelfde hash zou voortbrengen. Om die reden kan men met zeer grote waarschijnlijkheid zeggen dat wanneer men het bestand door hetzelfde algoritme haalt, dit hetzelfde bestand is als het bestand dat de oorspronkelijke hash voortbracht en er dus ook geen wijzigingen in zijn aangebracht. Met andere woorden, de hash bewijst de integriteit van het bestand.

Uiteraard is bewijzen dat het om het zelfde bestand gaat maar de helft van wat WIPO doet. De hash voorzien ze van een tijdstempel die aangeeft wanneer het bestand door WIPO getransformeerd is naar een hash. De tijdstempel wordt daarna samen met de hash van het bestand versleuteld door middel van een sleutel (private key) die in handen is van het WIPO. Dit versleutelde bestand is de token die je van WIPO krijgt als bewijs dat het bestand op een bepaald moment door het algoritme is gehaald en bijgevolg dan moest bestaan hebben, anders zou het niet mogelijk geweest zijn om tot die hash te komen. Het WIPO verschaft tegelijk een public key met de token opdat het mogelijk zou zijn om de tijdstempel en hash te raad plegen, maar zonder dat een aanpassing van het bestand mogelijk is.

N(i)et zoals i-DEPOT

WIPO PROOF en i-DEPOT – aangeboden depot dienst van het Benelux Bureau van de Intellectuele Eigendom (BOIP) – hebben min of meer hetzelfde doel, namelijk bewijzen dat jij op een bepaald moment in het bezit was van een bepaald bestand. Hiermee bewijs je niet dat het jouw bestand is en evenmin creëert het enig recht. Hoe ze daartoe komen, daarin verschillen de twee systemen zeer veel van elkaar.

Zo is het i-DEPOT een echt depot. Het BOIP houdt het bestand gedurende de duurtijd van het depot bij op zijn servers (dit is ofwel 5 of 10 jaar en telkens verlengbaar met een periode van 5 jaar). Nadat de termijn verstreken is en indien het depot niet verlengd wordt, zal het BOIP het bestand onherroepelijk wissen. Dit staat regelrecht tegenover WIPO PROOF, waarbij het bestand nooit in depot wordt genomen, maar de token in principe eeuwig bewijs verschaft. Dit althans zolang je de bestanden in originele staat bijhoudt samen met de token. Een extra voordeel hierbij is dat WIPO PROOF niet stoot op een depot-limiet, in tegenstelling tot het i-DEPOT dat gelimiteerd is tot bestanden van 100 MB. Daarenboven zal WIPO standaard jouw token 5 jaar bewaren zonder extra kosten, waardoor je gedurende die tijd ook verzekerd bent dat je de token niet kwijt zal geraken.

Het grote nadeel van WIPO PROOF is dat je jouw bestanden kan kwijt geraken. Hierdoor zou de token alle bewijswaarde verliezen. Ook een wijziging of beschadiging van de bestanden zou fataal zijn. Dit in sterk contract met i-DEPOT waarbij jouw bestanden veilig door het BOIP worden bewaard.

Qua kostprijs, is WIPO PROOF goedkoper dan i-DEPOT. Zo kost WIPO PROOF op het ogenblik van dit schrijven 20,00 CHF (ongeveer 18,70 EUR). Een i-DEPOT kost daarentegen 37,00 EUR voor een depot van 5 jaar en 53,00 EUR voor een depot van 10 jaar. Voor zij die een extra en formeler bewijs willen, biedt WIPO ook een premium certificaat aan dat eveneens 20,00 CHF kost, maar dit wijzigt niets aan de werking van WIPO PROOF.

Welke bewijswaarde heeft het?

WIPO PROOF voldoet aan de vereisten van een gekwalificeerde tijdstempel in de zin van de eIDAS-verordening en creëert bijgevolg een wettelijke vaste datum. De juistheid en integriteit van de token kan dan ook niet betwist worden voor een rechter.

(N)iets voor jou?

Het grote voordeel van WIPO PROOF is de eenvoud. Toch legt het heel wat verantwoordelijkheid en risico bij de gebruiker. Die laatste staat in voor de beveiliging en opslag van diens eigen bestanden. Toch zal dit uiteraard geen ideale situatie zijn voor veel bedrijven, in welk geval een i-DEPOT een veiliger alternatief biedt. Ons inziens is WIPO PROOF daarentegen een handige tool voor bedrijven die met hopen data zitten waarvoor depot simpelweg geen optie is. Voor een relatief lage prijs kan zo een bewijsmiddel verkregen worden voor een principieel eindeloos groot bestand.

Ook valt te benadrukken dat het gebruik van WIPO PROOF natuurlijk geen andere technieken om een vaste datum te verkrijgen uitsluit. Zo kan WIPO PROOF een extra laag bewijsmiddelen verschaffen om een datum van bezit te bewijzen.

Heb je interesse in het bekomen van een WIPO token of wens je meer informatie over het bekomen van een vaste datum voor jouw data? Aarzel dan niet om ons te contacteren!


Projecten

Particulier – Recht om vergeten te worden in de media

Lees meer Arrow