Binnenkort nieuw inschrijvingssymbool voor modellen

Binnenkort introduceert de EU het zogenaamde ‘inschrijvingssymbool’ voor modellen, ook wel geregistreerde designs. We leggen je uit wat je kan verwachten als modelhouder!

Dit is een must read voor elkeen die:

  • ofwel producten op de markt brengt of plant te brengen die geregistreerd zijn of zullen worden als model in de EU
  • ofwel ontwerp-, teken- of tekstverwerkingssoftware en applicaties op de markt brengt.

Binnenkort introduceert de EU namelijk het zogenaamde ‘inschrijvingssymbool’:

Iedereen is reeds vertrouwd met het ® symbool dat aangeeft dat jouw merk geregistreerd is, of het © symbool dat aangeeft dat je auteursrechten claimt op het werk.

De EU-Raad en het Europees Parlement zijn nu op 5 december l.l. tot een voorlopig akkoord gekomen over de herziening van de 20 jaar oude verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Het Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen voorziet hierbij in een nieuw artikel 26 bis dat bepaalt:

De houder van een ingeschreven Uniemodel kan het publiek informeren dat het model in het register is ingeschreven door op het voortbrengsel waarin het model is verwerkt of waarop het is toegepast een in een cirkel geplaatste letter D (design (model)) weer te geven. Een dergelijke inschrijvingsaanduiding kan vergezeld gaan van het inschrijvingsnummer van het model of van een link naar de inschrijving van het model in het register.

Voorstel artikel 26bis

Het voorstel bevat op vandaag zelf geen geijkte grafische weergave van het symbool. De keuze van het concrete lettertype en de grafische vormgeving lijkt dan ook vrij. Het was en is vooral het opzet van Europa om het eens te geraken over 1 symbool, herkenbaar voor het publiek, waar er op vandaag nog geen consensus was en elkeen een vrije invulling gaf, niet zelden via het gebruik van afkortingen als Mod. Reg.  of RCD (Registered Community Design). We geven trouwens graag nog mee dat ook de naam RCD zal verdwijnen en vervangen worden door EUCD.

Heb je een (geregistreerd) model?

TIP 1: heb je op vandaag reeds een geregistreerd model, dan is er naar onze mening niks dat verhindert dat je nu reeds de invoeging van een dergelijk symbool (al dan niet gevolgd door het registratienummer) voorziet op jouw producten. En wat met de verpakking? Het voorstel van Verordening voorziet enkel het scenario waarbij het symbool op het product zelf wordt aangebracht. Echter ook hier verhindert niks dat je (ook) op de verpakking het symbool (al dan niet gevolgd door het registratienummer) aanbrengt.

TIP 2: breng je ontwerp-, teken of tekstverwerkingssoftware of applicaties op de markt dan is het raadzaam om de opname van dit symbool al mee te nemen in jouw development life cycle.

Heb je hierover nog vragen, contacteer ons gerust, wij helpen jou graag verder.

PS: is jouw geregistreerd merk net een ‘in een cirkel geplaatste letter D’ en heb je vragen over de impact hiervan op de bescherming van jouw merk, ook hier helpen we jou graag verder.


Projecten

Particulier – Recht om vergeten te worden in de media

Lees meer Arrow

Interesse? Contacteer ons

Helder

Duidelijk

To the point.