Nicola Audenaert

Nicola is een juridische adviseur die zich specialiseert in Intellectueel Eigendomsrecht en ICT-recht. Hij studeerde af aan de Universiteit Gent en behaalde een bijkomende master in IP- en ICT-recht aan de KU Leuven.

Bij IFORI slaat Nicola de brug tussen het IP- en het ICT-departement, en adviseert hij klanten uit zowel de private als de publieke sector over beide onderwerpen (vaak gelijktijdig). Nicola fungeert ook als IFORI’s openbaarheid van bestuur, waarin hij sinds zijn toetreding tot IFORI een aanzienlijke ervaring heeft opgebouwd.

Als juridisch adviseur staat Nicola zowel grote bedrijven als kmo’s bij in het opstellen en nakijken van contracten, het controleren en beschermen van hun intellectuele eigendom, onderhandelingen en geschillenbeslechting, alsook in juridische en GDPR compliance. 

Nicola is ook een gepubliceerd auteur. Als student schreef hij een artikel voor het Rechtskundig Weekblad over het Pešková-arrest van het Europees Hof van Justitie. Nadat hij bij IFORI in dienst trad, schreef hij mee aan IFORI’s nieuwste boek: “Praktische leidraad voor de handel in kunst en antiek in België” samen met verschillende van zijn collega’s.

Nicola spreekt vloeiend Nederlands, Engels en Frans. Hij is detail-georiënteerd, volhardend en weloverwogen, focust op de belangen van zijn cliënten, terwijl hij tegelijkertijd zoekt naar een oplossing die werkt voor alle betrokken partijen, om latere conflicten te vermijden.

Services

  • In-house legal counsel (IP/ICT)
  • IP, ICT & commercial contracts
  • IP advice and protection