Ons patent boekje

Dit boek richt zich tot de innovatieve Vlaamse ondernemer. Je krijgt een overzicht van wat intellectuele eigendomsrechten voor jouw innovaties en jouw kmo kunnen betekenen.

Vandaag de dag stellen we vast dat je als Vlaamse kmo mooie innovaties weet te realiseren en heel wat inspanningen levert om nieuwe producten en diensten te lanceren. Vaak echter ontbreekt het nog aan de nodige basiskennis om een gedegen beleid op te zetten rond de bescherming en de valorisatie van de knowhow die je hier insteekt en de intellectuele rechten die je hierop geniet of kan genieten.

Met “Ons patent boekje” hebben wij de ambitie om je een reeks suggesties, wenken en inlichtingen te verschaffen, die een nuttige handleiding vormen bij de bescherming en het dagelijkse beheer van je knowhow en intellectuele rechten. Vat de titel van dit boekje dus gerust figuurlijk op. Ons opzet was om je een voortref-felijk, dus ‘patent’ boekje aan te bieden waarin een nochtans niet-evidente materie op een heldere manier wordt uitgewerkt, in de hoop dat je er als kmo knappe innovatieprojecten weet mee ‘klaar te stomen’.

Dit boek kwam tot stand in samenwerking met VLAIO.