Merken & Patenten


R&D & Handelscontracten


eCommerce & ICT-recht


Auteurs- & Mediarecht


Marketing & Handelspraktijken


Informatieveiligheid & Privacy

Algemeen

Wetten

Wetboek Economisch Recht (WER)
Databeschermingsverordening (GDPR)

Contractrecht

Precontractueel

NDA

IP/IT Overeenkomsten

Escrow

ICT-recht

Privacy & Databescherming

Cookies

Intellectuele rechten

Software

Algoritmes

Algemeen

Wetten

Wetboek Economisch Recht (WER)

Het wetboek economisch recht is in de eerste plaats grotendeels een codificatie van het economisch recht, dat voorheen verspreid zat in verschillende afzonderlijke wetten. Daarnaast werden ook wat zaken hervormd en gemoderniseerd om meer tegemoet te komen aan de economische realiteit.

Het wetboek is opgedeeld in 18 verschillende boeken, gaande van definities en algemene beginselen tot verplichtingen van ondernemingen, marktpraktijken & consumentenbescherming, productveiligheid en intellectuele rechten.Databeschermingsverordening (GDPR)

Deze verordening zal de opvolger zijn van de databeschermingsrichtlijn 95/45/EC, die in Belgiƫ is omgezet in de Privacywet. Hoewel de richtlijn in grote mate de rechten van de Europese burgers op bescherming van hun data heeft gevrijwaard waren er nog steeds te grote verschillen tussen de lidstaten. Hierdoor komt de het vrije verkeer van data binnen de Europese markt in het gedrang en heeft dit o.a. een invloed op de competitiviteit van de Europese bedrijven.

De General Data Protection Regulation (GDPR) daarentegen zal rechtstreeks toepasbaar zijn en veel minder speelruimte laten aan de individuele lidstaten. Bovendien worden ook enkele nieuwe punten aangehaald. Zo wordt het voor publieke autoriteiten en sommige private bedrijven verplicht om een Data Protection Officer aan te stellen en een Data Protection Impact Assement door te voeren. Ook zal meer aandacht worden besteed aan het afdwingen van de bepalingen van de verordening, o.a. door verruimde bevoegdheden van de nationale toezichthouders (in Belgiƫ de Privacycommissie). Verder zijn er bepalingen over de draagbaarheid van data, databescherming door design, specifieke provisies over kinderen, enz.

Voor meer informatie, surf naar onze GDPR website: www.gdprexpert.be

De General Data Protection Regulation mag niet worden verward met Verordening 45/2001 ook wel de Data Protection Regulation geheten. Deze verordening handelt voornamelijk over de verwerking van gegevens door de Europese instellingen en organen.Contractrecht

Precontractueel

NDA

Een Non-disclosure Agreement is een overeenkomst, waarbij meestal wordt beslist om bepaalde informatie confidentieel te houden gedurende een bepaalde periode op straffe van een bepaalde schadevergoeding. Hierbij wordt een NDA vaak gestructureerd als een eenzijdige overeenkomst waarbij slechts een partij tot geheimhouding is verplicht. Terwijl een geheimhoudingsovereenkomst of confidentiality agreement meestal verplichtingen zal inhouden voor beide partijen.
De vormen van dit soort overeenkomsten zijn uiteenlopend en worden best aangepast aan de concrete situatie. Een vaak voorkomend probleem is het gebruik van standaard overeenkomsten gevonden op het internet, meestal zijn die opgesteld uit het oogpunt van Angelsaksisch recht. Moeilijkheden zijn het definiëren van wat confidentiële informatie is, of de verplichtingen voor beide partijen gelden, wat met bestuurders, wat zijn de sancties, enz.
Dit soort overeenkomsten worden veelvuldig gebruikt bij onderhandelingen over commerciële transacties om de eenvoudige reden dat behoudens bepaalde uitzonderingen (bv. werknemers, bedrijfsjuristen, …) hiervoor geen wettelijke principes voorhanden zijn. Dit terwijl know-how, bedrijfsinformatie, enz. juist van bijzonder groot belang zijn voor de hedendaagse onderneming.
Wil je voor specifieke onderhandelingen een sluitende NDA, of een algemene geheimhoudingsclausule/overeenkomst om te gebruiken bij al je onderhandelingen en overeenkomsten, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij voorzien jou van de gepast documenten en advies.IP/IT Overeenkomsten

Escrow

Bij een Escrow Overeenkomst worden bepaalde materiele of immateriële goederen door een partij bij een neutrale derde in bewaring gegeven totdat een bepaalde gebeurtenis zich voordoet, waarna ze worden vrijgegeven aan de begunstigde partij.
Een voorbeeld is de situatie waarbij een Onderneming een bepaalde software laat ontwikkelen door een Ontwikkelaar, hierbij zal vaak de broncode van de software in Escrow worden gegeven bij een Escrow-dienst. In het voorkomend geval van bv. een faillissement van de Ontwikkelaar zal deze broncode worden vrijgegeven aan de Onderneming zodat zij de software verder kan updaten en gebruiken. Hiernaast is het gebruik van Escrow ook mogelijk in heel wat anders situaties zoals bij koopovereenkomsten, earn-out overeenkomsten, enz. waar een bepaalde som in Escrow wordt gegeven.
Naast de bovenvermelde 3 partijen Escrow tussen de opdrachtgever, de (derde) begunstigde en de Escrow-dienst; bestaat ook een 2 partijen Escrow Overeenkomst tussen de opdrachtgever en een Escrow-dienst. Deze Escrow kan worden gebruikt voor het bewijs van auteursrechten van de opdrachtgever en kan hij de Escrow standaard kan opnemen in al zijn overeenkomsten als zekerheid voor zijn (toekomstige) klanten.
Ben je opzoek naar een Escrow Overeenkomst die van toepassing is op jouw concrete situatie, of wil je advies bij o.a. het uitkiezen van een Escrow-dienst dan kan u ons gerust contacteren.ICT-recht

Privacy & Databescherming

Cookies

Cookie is uiteraard de Engelstalige term kleine koekjes of biscuits, maar in de internetomgeving worden ze omschreven als kleine tekstbestanden die een website op uw gebruikerstoestel (pc, tablet, smartphone, enz.) plaatst.
Deze tekstbestanden bevatten volgende parameters:

Parameter Functie Voorbeeld
Naam Beschrijving van de cookie _ga (van Google Analytics)
Inhoud Afhankelijk van de cookie 1.2.286403989.1366364567; (om gebruikers te identificeren)
Domein Door welke site de cookie wordt geplaatst .mijnwebsite.be
Vervaldatum Wanneer de cookie automatisch vervalt 2017-02-28 23:00:00

Cookies kunnen worden geplaats om de surfervaring van de gebruiker te verbeteren, zo kan gedurende een bepaalde tijd worden onthouden wat de taalvoorkeur van de gebruiker is, en hoeft hij dit niet steeds opnieuw aan te duiden. Ze kunnen echter ook worden geplaatst om de gebruiker te gaan profilen en zijn surfgedrag in kaart te gaan brengen (zoals bv. de Google Analytics cookies).
Afhankelijk van het type cookies moet men rekening houden met verschillende soorten wetgeving, zoals de Telecomwet die een opt-in regel opstelt voor de toestemming tot het plaatsen van de meeste cookies en de Privacywet indien d.m.v. cookies persoonsgegevens worden verwerkt.
Ben jij een websitebouwer of heb je een website dan zal je hoogstwaarschijnlijk cookies plaatsten bij je bezoekers, in dat geval moet je rekening houden met de wettelijke verplichtingen. We helpen je graag bij het opstellen van een Cookiepolicy en desgevallend een ‘Banner’ op je site.Intellectuele rechten

Software

Algoritmes