Merken & Patenten


R&D & Handelscontracten


eCommerce & ICT-recht


Auteurs- & Mediarecht


Marketing & Handelspraktijken


Informatieveiligheid & Privacy

Kan ik zomaar een online wedstrijd organiseren?

Het is belangrijk te weten dat de Belgische wet een onderscheid maakt tussen een aantal types spelmogelijkheden. Wedstrijden zijn op zich uiteraard niet verboden, maar voor loterijen en kansspelen zijn strenge voorwaarden van toepassing opdat deze legaal zouden zijn.

1. Loterijen

Als loterijen worden gedefinieerd: alle verrichtingen die het publiek aangeboden worden en die bestemd zijn om winst te verschaffen door middel van het lot. Belangrijkste element hier is dat men uitsluitend kan winnen op basis van toeval, onafhankelijk van het feit of de loterijen al dan niet betalend zijn en moeten ze een zeker publiek karakter hebben. Loterijen zijn in principe verboden, en de organisatoren of medewerkers kunnen worden gestraft met gevangenisstraffen en boetes daarnaast kunnen de ingelegde roerende goederen worden verbeurd verklaard.
Particulieren kunnen zich op uitzonderingen beroepen bv. voor liefdadigheid, mits toelating, en zuiver privé loterijen zijn ook toegelaten.

Bv. het weggeven van een wafelijzer op facebook aan een willekeurige deelnemer, waarbij men de deelnemer vraagt een pagina te ‘liken’ ter promotie van zijn bedrijf is duidelijk een openbare loterij, uitsluitend berustend op toeval, en bijgevolg verboden.

2. Kansspelen

Men verstaat eronder: Elk spel, waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard, hetzij het verlies van deze inzet door minstens één van de spelers, hetzij een winst van om het even welke aard voor minstens één van de spelers of inrichters van het spel tot gevolg heeft en waarbij het toeval een zelfs bijkomstig element is in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de winstgrootte. Belangrijkste elementen zijn dus de aanwezigheid van inzet, winst of verlies en toeval. Het is een bijzonder ruime definitie. Bij een loterij mag uitsluitend het toeval een rol spelen, terwijl dit bij een kansspel niet is vereist. Bijgevolg is uiteraard iedere loterij ook een kansspel, maar loterijen worden uitgesloten van de toepassing van de wet op kansspelen.
Het organiseren van kansspelen in principe verboden, tenzij men over een vergunning beschikt. Zo bestaan er vergunning voor casino’s en speelhallen, met aanvullende vergunning voor wat betreft exploitatie d.m.v. een informatiemaatschappij-instrument zoals internet of sms. Ook hier worden overtredingen bestraft met gevangenisstraffen en/of boetes.

Het organiseren van een tombola is perfect mogelijk zonder vergunning indien men geen inzet vraagt en niet uitsluitend het toeval de winnaar laat bepalen.
Om verder te gaan op bovenstaand voorbeeld zou men de deelnemers een fysieke of intellectuele behendigheidsoefening kunnen voorleggen, zoals het invullen van een prijsvraag, waardoor de situatie perfect legaal is, zolang men geen inzet vraagt.

Ten slotte willen we opmerken dat bij het organiseren van wedstrijden via bv. sociale media het belangrijk kan zijn hun voorwaarden en regelementen na te leven.

Wil je dus graag een tombola of andere wedstrijd organiseren, bv. via facebook, dien je met minstens bovenstaande zaken rekening te houden. Indien je hierover verdere vragen hebt, kan je ons zeker en vast contacteren.Contacteer ons >