Merken & Patenten


R&D & Handelscontracten


eCommerce & ICT-recht


Auteurs- & Mediarecht


Marketing & Handelspraktijken


Informatieveiligheid & Privacy

Kan ik op mijn website een foto van het Atomium gebruiken?

UPDATE: Invoering van de panoramavrijheid, voor meer informatie zie onze blogpost.

Wil je een foto van het Atomium of een andere bouwwerk of monument op je website plaatsen dan kan dit in principe niet zomaar, je moet rekening houden met het auteursrecht.

Het is zo dat elk werk dat origineel is en tot expressie gebracht wordt beschermd is door het auteursrecht. Zo is het Atomium een oorspronkelijk werk van de auteur (hier de architect) dat tot expressie is gekomen in de stalen constructie. Aan die auteur worden bepaalde economische rechten verleend (die hij kan overdragen), o.a. het reproductierecht. Dit recht houdt in dat de auteur nieuwe vastleggingen van zijn werk mag verbieden of toestaan onder bepaalde voorwaarden. In die zin wordt het nemen van een foto van het Atomium beschouwd als een reproductie ervan, en heb je in principe de toestemming van de rechthebbende nodig. In het geval van het Atomium zijn die rechten momenteel in handen van de vzw Atomium, en dit nog tot 2076 (70 jaar na het overlijden van de architect: André Waterkeyn (†2005)). Op de website van het Atomium wordt verduidelijkt dat het nemen en online plaatsen op sites zonder winstoogmerk van foto’s door particulieren gratis is, in de andere gevallen is de toestemming nodig en worden verschillende tarieven toegepast. Indien het Atomium echter niet centraal in beeld staat en de focus van de foto ergens ander op ligt, heb je de toestemming van de rechthebbende niet nodig.

Hou er daarnaast ook rekening mee dat indien je bijvoorbeeld een foto van een landschap op je website wil plaatsen je ook steeds de toestemming van de fotograaf zult nodig hebben. Het landschap zelf is dan geen werk, maar de foto op zich wordt wel beschouwd als vrucht van de intellectuele inspanning van de fotograaf.

Tot slot moet je bij foto’s van personen ook steeds de toestemming van die persoon vragen, op grond van het portretrecht.

Indien je verdere vragen hebt over auteursrechten of graag een licentieovereenkomst wilt voor wat betreft reproducties van je werk, kan je steeds bij ons terecht.Contacteer ons >