Merken & Patenten


R&D & Handelscontracten


eCommerce & ICT-recht


Auteurs- & Mediarecht


Marketing & Handelspraktijken


Informatieveiligheid & Privacy

Hoe kan ik mijn intellectueel kapitaal het best managen?

Als bedrijf of zelfstandige ontwikkel je een bepaald product, dienst of concept; hier kruipt veel tijd en geld in, bijgevolg wil je dat deze inspanning in de eerste plaats wordt beschermd. iFORi doet echter meer dan het verrichten van depots en staat u ook bij tijdens de daaropvolgende fases, door het organiseren van bewaking en het ondersteunen van de valorisatie.

Bijgevolg heb je nood aan het management van je intellectuele rechten:

1. Bescherming

Concreet staan wij in voor de bescherming van uw intellectuele rechten (merken, modellen, uitvindingen, auteursrechten, software, databanken, ...). Wij verrichten de depots en nemen graag de redactie en de onderhandeling van uw contracten op ons.

Nochtans zijn wij ook de eersten om te wijzen op de beperkingen van een louter juridisch beschermingsbeleid. Wat bent u als bedrijf met een waterdicht contract als de naleving ervan niet gecontroleerd wordt of niet controleerbaar blijkt? Wat bent u als bedrijf met rechten op papier als de bedrijfsrealiteit maakt dat deze de facto niet kunnen afgedwongen worden? Waar staat u als u ten aanzien van derden perfect juridisch beschermd bent maar uw eigen werknemers nonchalant met geheime informatie omspringen? Uw bescherming is maar zo sterk als de zwakste schakel en dus gaan wij op zoek naar ALLE zwakke schakels. Vandaar dat iFORi verder gaat dan het louter juridische en een totaalbenadering nastreeft via een ruimer en per definitie multidisciplinair dienstenaanbod.

Een belangrijk aspect van onze dienstverlening is de aandacht voor de veiligheid van uw intellectueel kapitaal. Ieder bedrijf communiceert dagdagelijks, vaak onbewust, knowhow aan derden. Reeds een offerte kan heel wat kritische informatie bevatten zoals creatieve ontwerpen. In een probleemanalyse of een voorgestelde werkwijze zit de kennis, de expertise en knowhow van uw bedrijf vervat. Niet zelden volgt geen bestelling omdat uw klant reeds de oplossing van zijn probleem gevonden heeft in uw offerte of de offerte eenvoudigweg heeft doorgestuurd naar uw concurrenten die op basis van het reeds geleverde werk in uw offerte een lagere prijs kunnen aanbieden. iFORi helpt u graag bij het uitwerken van een beschermings- en beveiligingstrategie voor uw bedrijfskritische informatie.

2. Bewaking

Het feit dat jouw intellectueel kapitaal is beschermd geeft je vervolgens ook het recht op te treden tegen personen die hierop inbreuken maken. Het is echter niet evident om zelf constant deze inbreuken te gaan opsporen, zeker in een gemondialiseerde en Europees ge?ntegreerde markt. Daarom kunnen wij voor jou de bewaking van je rechten organiseren:


3. Valorisatie

Naast uiteraard het bescherming en bewaking van je intellectueel kapitaal hebben wij ruime ervaring bij wat meestal het belangrijkste aspect ervan is, namelijk de valorisatie. Veelal zal men hier juridisch moeten terugvallen op sluitende contracten die zijn aangepast aan de specifieke noden van jouw project. Graag staan we je dan ook bij tijdens het opstellen en onderhandelen van dit soort overeenkomsten:Contacteer ons >