Merken & Patenten


R&D & Handelscontracten


eCommerce & ICT-recht


Auteurs- & Mediarecht


Marketing & Handelspraktijken


Informatieveiligheid & Privacy

Ben je een ambachtsman of -onderneming… bescherm jouw eigenheid en laat je (h)erkennen!

Eindelijk kan je jezelf als ambachtsman of jouw onderneming als ambachtelijke onderneming in België wettelijk laten erkennen en zo jou onderscheiden en jouw eigenheid beschermen. Sinds 2014 was reeds wettelijk bepaald wat precies een ‘ambachtsman’ is maar vanaf 1 juni 2016 is het ook daadwerkelijk mogelijk om jou of jouw onderneming als zodanig te laten erkennen. Concreet word je dan opgenomen in het officieel ‘register van ambachtslieden’ en ben je gerechtigd het officiële ambachtslabel te dragen.

Wie

De wet definieert de ambachtsman als: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten, op een authentiek karakter, en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie.
Overigens, de definitie van ambachtsvrouw is niet anders.

Hoe

Je kan worden erkend als ambachtsman door de Commissie ‘Ambachtslieden’, indien je:
  • Je voldoet aan de definitie van een ambachtsman, en;
  • Je bent ingeschreven in het KBO voor de uitoefening van ambachtelijke activiteiten, en;
  • Je minder dan 20 werknemers tewerkstelt, en;
  • Je zelf geen werknemer bent.

HDe procedure voorziet dat een dossier dient opgemaakt te worden en overgemaakt aan de Commissie die een onderzoek zal voeren en eventueel zelfs ter plaatse kan komen. Je kan zelf ook op de zitting verschijnen of je kan steeds iemand hiertoe een volmacht verlenen. Na maximum 3 maanden moet je een beslissing krijgen.

Mocht er geen gunstige beslissing vallen, dan kan je de beslissing van de Commissie nog altijd aanvechten door beroep in te stellen bij de Raad ‘Ambachtslieden’.

Wat

Na een gunstige beslissing word je opgenomen in het register van ambachtslieden, dat te raadplegen valt op de website van de FOD economie en kan je volgend logo gebruiken om aan te tonen dat je een ambachtsman bent: Je aanstelling geldt voor 6 jaar en is hernieuwbaar. Je moet zelf aangeven indien je niet meer zou voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Onze no-nonsense visie

Zoals zo vaak is controle het zwakke broertje. Een erkend ambachtsman die niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden wordt geacht dit zelf te melden bij de erkenningscommissie om zo zijn erkenning te laten intrekken en hem te laten schrappen uit het register van ambachtslieden. As if…

Werd jouw concurrent onterecht erkend als ambachtsman of voldoet hij of zij meer dan 3 maanden niet meer aan de erkenningsvoorwaarden dan kan een klacht ingediend worden tegen deze beslissing van de Commissie Ambachtslieden en de erkenning ingetrokken worden.

Wat we voor jou kunnen betekenen

Ben je een ambachtsman, - vrouw of –onderneming dan helpt iFORi u graag bij:
  • De opmaak en verdediging van een erkenningsdossier Wij bewaken ook of uw concurrent blijvend voldoet aan de erkenningsvoorwaarden en helpen jou bij de indiening van een klacht tot intrekking van een onterecht (of niet langer terecht) toegekende erkenning
  • De bescherming van uw eigen merk
  • De bescherming van uw knowhow (recepturen, productieprocessen, etc.)
  • De opstart van een eigen collectief merk (keurmerk, kwaliteitslabel) en de opmaak van het reglement
  • De onderhandeling van contracten met de (groot)distributie
Karel Holst, Bernard Gravez

2016-06-09

Ambachtsman, Commissie Ambachtslieden, Raad Ambachtslieden, Logo


Contacteer ons >