Merken & Patenten


R&D & Handelscontracten


eCommerce & ICT-recht


Auteurs- & Mediarecht


Marketing & Handelspraktijken


Informatieveiligheid & Privacy

Registratie aanbieders en producenten elektronica

Volgens de AEEA II-richtlijn moeten de lidstaten zorgen voor registratie van producenten van elektronica. Sinds eind 2015 kunnen in Duitsland enkel bedrijven met een Duitse vestiging zich registreren. Buitenlandse bedrijven die hierover niet beschikken moeten gebruik maken van een gevolmachtigde om zich te registreren.

Europese regels

De Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA II-richtlijn), heeft tot doel maatregelen vast te stellen ter bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid.

Een van de maatregelen die de lidstaten moeten nemen is het opstellen van een register van producenten van elektronische en elektrische apparatuur (EEA). Vervolgens kunnen deze producenten van EEA verplicht zijn te rapporteren over de geleverde apparatuur, een verwijderingsbijdrage te betalen, goederen terug te nemen, enz.

EEA wordt vrij ruim omschreven als: apparaten die afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden om naar behoren te werken en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden en die bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1 000 volt bij wisselstroom en 1 500 volt bij gelijkstroom. Hierop bestaan uiteraard uitzonderingen zoals bv. voor gloeilampen.

Deze richtlijn is omgezet in nationale wetgeving.

België?

In België zijn de Gewesten bevoegd voor het leefmilieu. Bovenstaande richtlijn is omgezet bij wijze van het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA).

De producenten van EEA moeten zich registreren. Een producent is elke natuurlijke of rechtspersoon die de EEA voor het eerst op de Belgische markt brengt. Zo vallen zowel importeurs als eigenlijke fabrikanten onder de registratieplicht.

Registratie kan via volgende website: http://www.beweee.be/ Rapportering is ook mogelijk via dit portaal.

Situatie Duitsland

In Duitsland is de AEEA II-richtlijn omgezet in de Elektrowet. Het was reeds verplicht je bij de Stifung Elektro-Altgeräte Register (EAR) te registreren. Maar door de recente wijziging is dit enkel nog mogelijk door bedrijven met een Duitse vestiging of via een Duitse gevolmachtigde. Ingeschreven Belgische bedrijven zijn ondertussen geschrapt.

Het komt eropaan voor Belgische bedrijven zonder Duitse vestiging om een gevolmachtigde te benoemen (via een schriftelijke overeenkomst in het Duits) en laten registeren.

Bovendien geldt de registratieplicht in Duitsland voor eenieder die EEA aanbiedt op de Duitse markt. Zo zal de uitbater van een e-commerce website die smartphones verkoopt en zich richt op de Duitse markt zich moeten registeren.

Registratie kan via volgende website: https://www.stiftung-ear.de/en/

De producenten moeten ook steeds hun registratienummer vermelden op hun facturen en aanbiedingen.

Karel Holst

2016-05-20

EEA, Duitsland, AEEA-richtlijn, milieu.


Contacteer ons >