Merken & Patenten


R&D & Handelscontracten


eCommerce & ICT-recht


Auteurs- & Mediarecht


Marketing & Handelspraktijken


Informatieveiligheid & Privacy

Meldpunt voor misleiding, fraude en oplichting

Sinds maandag 22 februari 2016 staat het Meldpunt voor misleiding, fraude en oplichting online op meldpunt.belgie.be. Het platform wordt beheerd door de Economische Inspectie van de FOD Economie. Via dit online platform kunnen ondernemingen en consumenten onregelmatigheden melden ongeacht of deze uitgaan van consumenten of ondernemingen, waarna ze advies krijgen en desgevallend worden doorverwezen, terzelfdertijd kunnen de bevoegde autoriteiten een onderzoek instellen.


Het Meldpunt is t.a.v. de klager een online doorverwijzingsplatform, aangezien het zelf de individuele klachten/problemen niet oplost maar enkel aanreikt hoe en bij welke instantie men mogelijk verder kan worden geholpen.

Men kan bij het Meldpunt terecht met bv. klachten over:

  • Fraude: phishing, spoofing, valse waardebonnen, sluikwerk/zwartwerk/schijnzelfstandigheid, domeinnaamfraude, microsoftscam, CEO-fraude, Car-Pass fraude, etc.
  • Illegale handelspraktijken: misleidende reclame of prijsaanduiding, problemen met krediet, spam, leveringsproblemen, foute voedseletikettering, garantieproblemen, niet-naleving rookverbod, etc.
  • Oplichting: valse facturen, valse loterij, valse boetes per e-mail, toegangsbewijzen, etc.

Het enige voordeel voor de klager is dus het feit dat hij nu zonder veel opzoekingswerk met zijn klacht terecht kan bij ??n onlinemeldpunt, en daar ook een idee krijgt of zijn klacht een veel voorkomende is. De eigenlijke afhandeling van zijn individuele klacht dient hij nog steeds zelf op te volgen. De mogelijke stappen die hij zelf kan nemen zullen vaak de gebruikelijke zijn: alsnog een akkoord tussen de partijen, alternatieve geschillenbeslechting of gerechtelijke stappen.

Het is vooral een manier voor de overheid om op de hoogte te blijven van de courante problemen, en ook een mogelijkheid om kosten te besparen doordat de analyse en beantwoording van de vragen nu gebeurt door een gecentraliseerd platform. Hierdoor zou er meer tijd moeten zijn voor onderzoeken en controles.

Hoewel het meldpunt zich voornamelijk richt op inbreuken te kwader trouw (bedrog, oplichting, fraude) viseert het ook illegale handelspraktijken die vaak uit onwetendheid voorkomen. Bijvoorbeeld verzenden van e-mails zonder toestemming van de ontvanger, foute prijsaanduidingen, enz. Het blijft dus belangrijk voor de onderneming om de relevante wetgeving na te leven. Indien u vragen heeft over handelspraktijken, reclame, mailingen, enz. kan u steeds contact met ons opnemen.

Karel Holst

2016-02-24

phishing, spoofing, valse waardebonnen, sluikwerk, zwartwerk, schijnzelfstandigheid, domeinnaamfraude, misleidende reclame, prijsaanduiding, problemen met krediet, spam, leveringsproblemen, foute voedseletikettering, garantieproblemen.


Contacteer ons >