Merken & Patenten


R&D & Handelscontracten


eCommerce & ICT-recht


Auteurs- & Mediarecht


Marketing & Handelspraktijken


Informatieveiligheid & Privacy

Eén Adidas-streep door de rekening voor H&M

In een 20 jaar aanslepende Nederlandse rechtszaak werd recent door de Rechtbank Den Haag beslist dat een collectie fitnesskleding van H&M uit 1997 inbreuk maakt op de drie-strepenmerken van Adidas. Adidas bezat al bij de start van het geschil 9 merkregistraties voor drie strepen, toegepast op en beschermd voor kledingstukken.

H&M

Omdat de zaak al zo lang aansleepte, voerde H&M vooreerst aan dat de eisen van Adidas dienden afgewezen te worden omdat Adidas geen belang meer zou hebben bij een verbod op de verkoop van de fitnesskledinglijn van H&M. De rechtbank verwierp terecht dit verweer. Interessant genoeg onder meer omdat uit de houding van H&M tijdens het gehele proces duidelijk bleek dat zij bij een voor haar positieve uitspraak opnieuw kleding met twee strepen zou gaan verkopen. Adidas voerde haar merken aan als 1 seriemerk, eerder dan als 9 afzonderlijke merken. De rechtbank volgde haar daarin. Volgens de rechtbank bestaan alle 9 merken uit een motief van:

 1. drie
 2. verticaal
 3. parallel lopende strepen
 4. van gelijke breedte
 5. waarbij de tussenruimte tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen
 6. de strepen zijn uitgevoerd in dezelfde
 7. met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur
 8. de strepen zijn voorts telkens aangebracht over de gehele lengte van de zijkant van de schouders, mouwen, zijnaden en/of broekspijpen van een kledingstuk en moeten ze dus als een seriemerk voor deze karakteristieken bekeken worden wanneer de fitnesskleding van H&M ermee vergeleken wordt.

H&M voerde aan dat enkel naar de strepen kijken onvoldoende was, omdat de kleding errond ook onderscheidende kenmerken bevatte, die voor verschil met de fitnesskleding van H&M kon zorgen. De rechtbank ging hier niet in mee. Voor de ‘tekening’-merken geldt dit sowieso niet, omdat de kleding in stippellijnen werd getekend en geen deel van het geclaimde merk uitmaakt. Voor de andere merken wordt dit afgeleid uit het feit dat de kleren rond de lijnen niet in detail en slechts gedeeltelijk zichtbaar werden afgebeeld. Op zich is het plaatsen van strepen op de zijkant van kledij natuurlijk niet bijzonder onderscheidend. De merken van Adidas hebben echter een groot onderscheidend vermogen gekregen door het gebruik dat Adidas ervan maakte. De rechtbank leidde dit af uit het dossier dat Adidas indiende, bestaande uit:

 • voorbeelden van catalogi van 1971 tot en met 2015
 • informatie over de omvang van haar sponsoractiviteiten
 • verkoopgegevens
 • het marketingbudget
 • verschillende marktonderzoeken.

H&M legde enkele afbeeldingen voor van kledingstukken met strepenmotieven om het onderscheidend vermogen van de Adidas-merken te weerleggen. Door het bestaan van gelijkaardige kledingstukken zou het onderscheidend vermogen van de Adidas-merken verwaterd zijn. Omdat Adidas echter kon aantonen dat het consequent heeft opgetreden tegen deze namaak door derden, juist om verwatering van dat onderscheidend vermogen tegen te gaan, legde de rechtbank dit argument naast zich neer.

Bij het eigenlijke vergelijken van de tekens zag de rechtbank dat 7 van de 8 eerder genoemde karakteristieken van het seriemerk van Adidas in de kleding van H&M terugkwamen. Het enige verschil is het aantal strepen: twee bij H&M, drie bij Adidas. H&M zag in de kleinere afstand tussen haar strepen een argument, maar de rechtbank wees dit af, enerzijds omdat het verschil miniem was, anderzijds omdat kledij bij het dragen uitrekt.

Omdat de merken van Adidas een groot onderscheidend vermogen hebben en de strepen op de fitnesskleding van H&M op deze merken lijkt, oordeelde de rechtbank van Den Haag dat er gevaar bestaat dat consumenten de kleding gaan verwarren. Er is dan ook sprake van een inbreuk. H&M krijgt een verbod de kledij te verkopen en moet Adidas een stevige som proceskosten betalen. Zo wordt (voorlopig) een streep gezet onder de H&M-strepensage.

Enkele belangrijke punten om uit deze zaak mee te nemen voor merkhouders:

 • Het heeft zeker nut om aanvankelijk minder onderscheidende merken toch als merk te beschermen, zeker als u deze tekens consequent gaat gebruiken in de toekomst;
 • Hou van uw merken een dossier bij met informatie, stukken en data over het gebruik ervan;
 • Treed consequent op tegen namaak, om verwatering van uw merk tegen te gaan.

Zo kan ook u een streepje voor hebben op uw concurrenten.

Bron: Rechtbank Den Haag 08/11/2017, Rechtspraak.nl.

Thierry Van Ransbeeck

2017-12-01

H&M, Adidas, Merkenrecht, strepen, inbreuk, namaak


Contacteer ons >